We lezen:
Mattot: Numeri 30:2-32:42 – Jeremia 1:1-2:3 – Handelingen 9:1-22
Masee: Numeri 33:1-36:13 – Jeremia 2:4-28, 3:4, 4:1-2 – Jacobus 4:1-10

We lezen de laatste hoofdstukken van het boek Bamidbar (in de wildernis), beter bekend als ‘Numeri’ (getallen). Veertig jaar zwierf Israël rond in die woestenij. Aan die reis komt nu een einde.

In het eerste gedeelte ’Mattot’ (stammen) spreekt Mozes tegen de stamhoofden. Wat zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen als het gaat om de woorden die we uitspreken? En dan gaat het niet om zomaar woorden, maar om geloften, eden en bindingen. Aan het eind van dit gedeelte lezen we dat de stammen Ruben, Gad en half Manasse het gebied aan de overkant van de Jordaan in bezit mogen nemen.

In het tweede gedeelte ‘Masee’ (reizen) krijgen we een lijst met plaatsen waar de Israëlieten langs zijn geweest. De reis die veertig jaar langer duurde dan voorzien. Ze waren vol goede moed uit Egypte vertrokken, maar onderweg viel het niet mee, mede ‘dankzij’ het gebrek aan vertrouwen in de Eeuwige. Maar, dit laatste gedeelte van Numeri kijkt vooral vooruit: het gaat over het in te nemen Beloofde Land…

In dit leerhuis willen we juist stilstaan bij die belofte. En wat is het verschil tussen een gelofte, een eed en een verplichting? We kijken naar de belofte die de stammen Ruben en Gad doen. En wat leert ons dit over G-ds beloften aan Israël over het land. Welke lessen mogen we daar voor ons eigen leven uit halen?

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Sybe de Vos

EN / NL/ עב