We lezen:
Thora Exodus 13:17 – 17:16
Haftara Richteren 4:4 – 5
Brit Chadashah / Tweede testament Johannes 6:15-71

Introductietekst:

“en het geschiedde toen Farao de gemeente heenzond (Besjalach), heeft de Ene die niet geleid over de weg door het land van de Filistijnen, hoewel die het naastbij is; want, heeft de Ene gezegd, anders wordt de gemeente verleid tot spijt als ze de strijd zien, en keren ze terug naar Egypte. 18 de Ene laat de gemeente afbuigen over de weg door de woestijn naar de Rietzee; in groepen van vijftig zijn de zonen Israëls opgeklommen uit land van Egypte” (NV)

In de vorige parasja Bo hebben we gezien dat met het teken voor het volk Israël er een nieuw begin voor en op de deur stond. Met het bestrijken van de beide deurposten en de bovendorpel werd de letter chet gevormd, dat de numerieke waarde heeft van het getal acht. Dit geeft aan dat er een tijd van een nieuw begin is aangebroken. De parasja van deze week wordt ook wel “De parasja van de reis” genoemd. De Israëlieten verlaten Egypte en gaan op weg naar het hun beloofde land. Daar zal nog wel wat tijd, een hele reis over heengaan. De Ene gaat voor hun aanschijn uit – overdag in een wolkenzuil- om hen te geleiden op de weg en ’s nachts in een zuil van vuur om hen bij te lichten. Om voort te gaan op de dag en in de nacht. Nooit blijft Hij weg! We gaan met het volk en zijn met volk mee op reis. We staan versteld van Zijn wonderen en wat Hij toen gedaan heeft en nu nog wil doen in onze levens. Ze zongen Hem de lof toe en ook nu is Hij onze aanbidding meer dan waard. Want zoals het volk toen door Zijn machtige hand werd uitgeleid zo heeft Hij ook ons gered. Yeshua heeft voor ons gestreden en daar hoeven we nu zeker niet voor stil te zijn. Laten we die lofzang gaande houden met oude en nieuwe liederen, met de harp, de luit, de trom en fluit, de blijde snaren, de vrolijke cimbaal, het orgel, de piano…. alles wat geest en adem heeft, love de Heer!

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב