In deze parasjah lezen we hoe de Eeuwige G’d zich in al Zijn glorie en heerlijkheid heeft geopenbaard aan Zijn volk Israël. Maar door alle eeuwen heen heeft de Eeuwige Zich geopenbaard aan de mensen. Aan Noach, aan Avraham, aan Mosjé en vele anderen.

Tenslotte heeft Hij zich door Jesjoea geopenbaard. Vanavond willen we daarom spreken over die voortdurende openbaring van G’d aan de mens. Heeft Hij zich ook al aan jou geopenbaard. Heeft Hij ook al tot jou gesproken?

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Kees Duijzer

EN / NL/ עב