Teksten:
– Leviticus 21:1–24:33
– Ezechiël 44:15–31
– Lucas 12:35–48

Leviticus is het middelste boek van de Tora en heeft ons veel te leren over heiligheid. Maar, wat is dat, ‘heiligheid’? Voor ons als westerse gelovigen blijft het moeilijk om dat te pakken. Volgens de in 2020 overleden (en zeer gewaardeerde) engelse opperrabbijn Jonathan Sacks, bespreekt parasjat Emor twee soorten heiligheid: van mensen en van tijd. Leviticus leert het priestervolk zo te handelen als G-d zelf handelt, dáár gaat het om. De priesters moeten voldoen aan een hogere standaard, maar ze mogen ook eten en drinken van de heilige gaven en dicht bij het Heilige komen. Toch namen die priesters het in de geschiedenis niet altijd even nauw met die heiligheid. In de leziing uit Ezechiël komt er een man naar voren die dat wél deed: Zadok. Zijn naam betekent ‘Rechtvaardige’. Die dienaren die getrouw hun dienst volbrengen, zal de Heer op een dag zelf bedienen aan Zijn tafel, lezen we daarnaast in Lucas 12:35-48.

Leviticus 23 gaat over de heiliging van de tijd. Het zijn oproepen tot heiliging. En het Joodse volk is door G-d aangewezen om die oproepen te doen. In wezen is elke hoogtijdag een soort repetitie voor dat wat komen gaat. Gelovigen uit de volken hebben de neiging hierin te hard van stapel te lopen. Daarom waarschuwt Paulus hen om elkaar niet te oordelen, maar het oog gericht te houden op waar het om gaat: de Messias en zijn Koninkrijk, waar al deze hoogtijden naar verwijzen en ook op uitlopen.

Zo mogen ook wij – als ‘erbij geroepen priesters’ – leren om in nederigheid onze dienst te vervullen, leren wat heiligheid inhoudt en ons oog steeds gericht houden op Hem, de grote Priester en Rechtvaardige waar de brief aan de Hebreeën en ook het boek Openbaring over spreken.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Sybe de Vos

EN / NL/ עב