We lezen:
Numeri 8 vers 1 tot hoofdstuk 12 vers 16
Zacharia 2 vers 10 tot hoofdstuk 4 vers 7
Openbaring 11 vers 1 tot 19

“En de Heere sprak tot Mozes, zeggend: 2 Spreek tot Aäron, en zeg hem: In het omhoog heffen (Beha`alotcha) van  de lampen, zullen de zeven lampen vóór het lampstatief licht geven.”

Dat de aarde rond is daar is nauwelijks twijfel meer over. Maar omdat die rond is, is ons gezichtsveld beperkt. Zo is het in ons dagelijks leven ook. Zwijgend accepteren we het onzichtbare.  Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Onze blik moet gericht zijn op die andere wereld voorbij de omstandigheden.

We mogen en moeten vooruit denken en dromen van het volmaakte dat gaat komen en waar we nu al een schakel in kunnen zijn. Daar helpt de tekst van deze parasja bij. Door onze harten omhoog te heffen. Dat het Licht van Zijn Woord ons in alle opzichten, lichamelijk en geestelijk, verlicht bij wat ons te doen staat. Een Licht op ons pad, stap voor stap, bedenkend dat het beste nog moet komen. Niet klagen maar loven, dat anderen mag aanwakkeren en alles reflecteert naar onze Maker en de Schepper van licht. Dat Psalm 24 gestalte krijgt: “Poorten, heft uw hoofden omhoog. Maakt u groter, oeroude deuren, hier komt de Eeuwige, de Lichtende”

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentator: Arnold Visscher

EN / NL/ עב