Lezingen:
Thora Leviticus/Wajikra 16:1-20:27
Haftara Amos 9:7-15 en Ezechiël 20:2-20 en 22:1-16
Tweede testament Mattheus 5:43-48 en 1 Corinthiërs 6:9-20

Introductietekst: Leviticus 16:1 “De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren”, en Leviticus 19:1  “De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig”.

Vandaag twee parasja’s samengevoegd tot één en dat in het hart van de Thora. Acharee Mot en Kedosjiem gaan over “na de dood” en “heilig”. Na de dood volgt de Heilige ontmoeting en verzoening; Jom Kippoer.Het leven bestaat uit vele contrasten.

Soms klein maar ook soms levensgroot. Ook in onze tekst zien we dit terug. Enerzijds een heilig moment, de heiligste dag van het jaar en anderzijds allerlei waarschuwingen tegen immorele zaken. Contrast tussen leven en dood, tussen goed en verkeerd handelen. Zonder emoties kunnen we niet leven, keuzes maken of liefhebben.

Eén van de fundamentele thema’s in de Thora is dat niet alle emoties goedaardig zijn. Instinctief en impulsief gedrag kunnen tot geweld leiden. Wat nodig is om een drager van Gods verbond te zijn is het vermogen om langzaam te denken en bewust te handelen. Alle dieren hebben verlangens, echter alleen mensen zijn in staat om verlangens te beoordelen. Moet ik wel of niet mee gaan met dit verlangen? Hiervan zien we in de Schrift diverse voorbeelden. Dat is het verschil tussen Izaäk en Ismaël  van wie werd gezegd een wilde ezel van een mens zal hij zijn, met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. En nog duidelijker bij Jacob en Esau.

De twee bokken bij de offerdienst en de twee bokjes die Rebekka klaar maakte symboliseren de dualiteit in een ieder van ons. Of zoals Izak opmerkte: De stem is van Jacob  maar de handen zijn van Esau. We hebben allemaal een Esau en Jacob in ons; een impulsief en emotioneel en een reflexief en bedachtzaam brein. We kunnen snel of langzaam handelen. Ons lot, onze goral, het draaiboek van ons leven wordt bepaald door onze keuzes. Leven we voor de Heer of voor Azazel. Wie ben ik dat is de vraag die Jom Kippoer ons voorhoudt. Om een Jacob te zijn moeten we de Esau in onszelf loslaten en opgeven.

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Arnold Visscher

EN / NL/ עב