Beste luisteraars de schrift gedeelten op deze sabbat Chukat, Num 19:1-22:1; Richt 11:1-33; Joh 3:1-21 en Hebr. 10:22 openen een aantal thema’s, maar wat is de samenhang?

Chuqat , chet en qof, afgeleid van chaqaq – voorschrijven van de wet, in steen beitelen of graveren in goud, zilver, koper e.d. Wat schrijft de Koning en Rechter, onze wetgever door Zijn Geest op onze harten van vlees.
Dat wat de HEERE met de mens afgesproken heeft om te doen, opdat wij Hem, onze hemelse Vader vreugde bereiden. Zo stelt Hij: Op die tijd ben jij er omdat Ik er ben. Op die plaats ben je omdat Ik daar met jou heb afgesproken. Deze opdracht geef Ik jou, vervul het in gehoorzaamheid wat het je ook mag kosten.

Dit is wat Ik je vraag om Mij te geven. Je nadert op de tijd en de plaats, maar ook op de wijze die Ik met je heb afgesproken. Je zonden moeten bedekt Zijn door bloed en je leven moet met het water ter ontzondiging gereinigd zijn van de doorwerking van de dood. Dat kan slechts op grond van de as van een volkomen zondoffer, dat in zijn geheel, met een volkomen rode huid en haar, met ingewanden, vet en bloed op het altaar buiten de legerplaats, geofferd is.

Samen met water uit een stromende bron, waarvan hier gezongen wordt, zal de as van de rode koe, het water tot ontzondiging zijn, waarmee Ik de ongerechtigheden van de dode drekgoden van Mijn volk zal wegnemen, Ezech.36:25. Door Zijn dood heeft de Messias hem overwonnen, die de macht had over de dood. Hij, de volmaakte Mensenzoon, daarvan spreekt het cederhout, de Hysop en de wol in karmozijn geverfd, heeft de dood en de angst voor de dood overwonnen.

Daarom zien wij nu in geloof op Hem, die ons redt van de wet van de zonde en de wet van de dood, Rom.8:2. Zoals Mozes in de woestijn, voor al degene die stervende waren omdat zij gebeten waren, de koperen slang, een vurige seraf oprichtte. Wie erkende dat hij gezondigd had en zijn hart en oog richtte op dat wat zijn oordeel wegnam. vond genade, vergeving, herstel en leven.

Wie Zijn heilzaam woord, dat hem in eerste instantie veroordeelde, echter niet ter harte nam bleef in het oordeel van de dood, en kwam in zijn ongehoorzaamheid aan Gods bevel om. Myriam komt te overlijden nadat zij genade en genezing en reiniging gevonden had van haar dodelijke huidvraat. Aaron vond vergeving van de ontheiliging van de Naam al werd de straf vanwege zijn ongehoorzaamheid niet weggenomen. Hij miste daardoor in dit leven een deel van de beloning op zijn dienst aan de Eeuwige.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

EN / NL/ עב