We lezen Numeri 22:2-25:9; uit de Haftara lezen we Micha 5:6-6:8 en we lezen Romeinen 11:25-32.

Balaq is nogal erg bang voor die qahal הל ָק , ָdie gemeente, die samenkomst van het volk Israël met hun kudden. Balaq gebruikt hier niet het woord volk of stam maar juist dit woord kahal, waarvan het woord kehilah, wat letterlijk betekent: vergadering, samenkomst, gemeente. Een kehila לה ָה ִק ְis ook in het tegenwoordige Jodendom bedoeld als: samen God loven en samen studeren uit Zijn Woord.

Balaq, de koning van Moabh had dat toen waarschijnlijk al begrepen en was zo te zien bang voor veel meer dan dat alleen maar de kudden zijn velden zouden kaal eten. Die gemeente, die samenzitting neemt haar God mee! ‘Waar blijft mijn macht dan,’ zal Balaq misschien wel gedacht hebben. Tijd om in te grijpen! Hij haalt Bileam erbij.

Bileam is een waarzegger (22:7), een qasam סם ַק ָen het blijkt dat hij nog een goede is ook, want Balaq, de koning van Moabh, zegt van hem dat wat hij zegent, gezegend is en dat wat hij vervloekt, vervloekt is (22:6). Geen kleine jongen dus.

Ach, we kennen de geschiedenis zo goed: Bileam die komt omdat God in de nacht bij hem is gekomen om hem naar Balaq te sturen, terwijl Hij eerder had gezegd dat hij niet mocht gaan. Wat een raar verhaal! Volgens verschillende Bijbelgeleerden zoals Nachmanides en Sforno heeft God alleen gezegd dat hij mocht gaan als adviseur, maar nooit om de gemeente Israëls te vervloeken. Dat pakt Bileam in zijn gedachten blijkbaar niet goed op en dan wordt God boos.

Toch mag Bileam verder, maar opnieuw met de waarschuwing van God: ‘Alleen het woord dat Ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken!’ Bileam profeteert: ‘Dit volk zal alleen wonen.’ En: ‘Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw; het zal niet meer neerliggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben.’ Oei, dat is niet wat Balaq wil horen! Nog twee prachtige zegeningen volgen hierop en dan keert Bileam terug naar huis, een boze en verbijsterde Balaq achterlatend, wat kan die anders dan ook maar naar huis gaan? (24:25).

Maar dan vallen er 24.000 mensen uit Israël in zonde omdat ze hoereren met de vrouwen van Moabh, o, o, o, hebben ze dan niets geleerd?!…. God is woedend en brengt hen om.Micha herhaalt de profetieën van Bileam en belooft dat Hij de steden van Israël zal uitroeien, nou ja! Wat staat er in het Hebreeuws? Het woord voor uitroeien is hier het woord hikhrati תי ִרָכ ְה , ִvan het stamwerkwoord karath רתַכּ ָwat inderdaad betekent uitroeien, afsnijden, maar het betekent ook: een verbond sluiten, zoals Abraham zijn verbond sneed met God in Genesis 15. Dat werpt wel een heel ander licht op de zaak. Opnieuw gebruikt God in vers 12 dit woord wanneer Hij zegt dat Hij de toverijen uit hun hand zal uitroeien. Hij roeit de afgoderij uit van Zijn volk opdat het volk Hem zal gaan dienen met hun hele hart! Dat is Zijn doel.

Paulus blijft erbij in Romeinen dat geheel Israël gered zal worden (vs.26) omdat de Verlosser de goddeloosheden van hen zal afwenden, Hij en niemand anders neemt hun zonden weg, ze
zijn en blijven de uitverkorenen (vs.28) omdat de genadegiften en roeping Gods nu eenmaal onberouwelijk zijn (vs.29). God is de Barmhartige en zal hen barmhartigheid bewijzen, zoals hij aan de gelovigen uit de heidenen barmhartigheid heeft bewezen (vs.31). Als we dit niet geloven dan beledigen we God regelrecht door veel te klein van Hem te denken. Hij maakt Zijn beloften waar, amen!

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Karen Strijker

EN / NL/ עב