Het Hooggerechtshof heeft zojuist, om 4 uur, met 10 rechters voor en 1 tegen, haar uitspraak gedaan dat de tweemaal voor fraude veroordeelde leider van de ultraorthodox Shas partij, Aryeh Deri, niet aan kan blijven als minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Zoals bekend had Deribij zijn tweede veroordeling, in januari 2022, een pleidooiovereenkomst ondertekend met de belofte zich uit de politiek terug te trekken in ruil voor een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft woensdag bekengemaakt dat de belangrijkste bondgenoot van premier Benjamin Netanyahu, Shas voorzitter Aryeh Dery, heeft gediskwalificeerd voor een ministeriële functie, na diens strafrechtelijke veroordeling vorig jaar en de daaropvolgende voorwaardelijke straf.

De president van het Hooggerechtshof, Ester Hayut, oordeelde in het vonnis dat Shas voorzitter Aryeh Deri niet als minister zal kunnen dienen, omdat “Deri is veroordeeld voor ernstige corruptiemisdrijven, en de benoeming overschrijdt duidelijk de grens van redelijkheid.”

Ze schreef ook dat “het besluit met betrekking tot de benoeming van Deri tot minister in de regering en het niet uitoefenen van de bevoegdheid om hem uit zijn functie te verwijderen, een besluit is dat de redelijkheid radicaal te buiten gaat.”

Rechter Yosef Elron van het Hooggerechtshof, de enige rechter die van mening was dat de benoeming van voorzitter Aryeh Deri tot minister geldig was, schreef in de uitspraak dat “Netanyahu contact moet opnemen met de voorzitter van de verkiezingscommissie om te bepalen of er sprake is van laster in de belastingdelicten waarvoor Deri werd vorig jaar veroordeeld”.

Ondanks zijn veroordeling werd Dery door Netanyahu, die eind december de huidige Israëlische regering heeft gevormd, benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Volgens indieners van de rechtbank maken Dery’s strafrechtelijke veroordeling en de voorwaardelijke straf die hem is opgelegd zijn aanstelling onredelijk. Bovendien voerden ze aan dat de grondwettigheid van de wijziging van de basiswet van de regering was geschonden.

De indieners voerden ook aan dat Dery geen toestemming had mogen krijgen om in functie te treden, aangezien hij beloofde zich terug te trekken uit het politieke leven toen hij vorig jaar werd veroordeeld, een belofte waarop de rechtbank zich baseerde om de pleidooiovereenkomst goed te keuren, aldus Haaretz.

In december werd door de regering Netanyahu de zogenaamde “Deri-wet” aangenomen, die de basiswet wijzigde: hierdoor kunnen mensen met voorwaardelijke gevangenisstraffen toch als minister dienen.

Critici voerden voor de rechtbank aan dat Deri door de jaren heen een patroon van crimineel gedrag had vertoond en geen spijt had van deze acties. De president van het Hooggerechtshof, Esther Hayut, merkte op dat Deri op het moment dat hij zijn misdrijven pleegde, een ambtenaar was geweest.

Procureur-generaal Gali Baharav-Miara had zich ook verzet zich tegen de benoeming van Dery en weigerde de regering Netanyahu te vertegenwoordigen bij het verzoek aan de rechtbank om de petitie af te wijzen.

Het standpunt van Baharav-Miara, dat aan de rechtbank werd voorgelegd, is dat Dery’s meerdere veroordelingen tijdens zijn jaren in een openbaar ambt “leidden tot de onontkoombare conclusie dat zijn benoeming tot minister het vertrouwen van het publiek in de ethiek van gekozen functionarissen ernstig zal schaden.”

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de regering Netanyahu zal reageren, na verhulde dreigementen dat een beslissing van de rechtbank om Deri te diskwalificeren de coalitie ertoe zou kunnen brengen haar inspanningen te bespoedigen om de macht van het Hooggerechtshof grotendeels te gaan beperken.

Een hooggeplaatst lid van Shas waarschuwde eerder op woensdag dat als Deri wordt gediskwalificeerd, premier Benjamin Netanyahu begrijpt dat het voortbestaan ​​van zijn regering in gevaar komt.

Minister van Welzijn, Yaakov Margi van Shas, zei tegen de publieke omroep KAN eerder vandaag: “Als de rechtbank hem diskwalificeert, zal de premier moeten beslissen wat te doen, we hebben de hele tijd gezegd dat er geen reden is voor Aryeh Dery om niet als senior minister in Israël te dienen.”


Bronvermelding:
Datum:        16-01-2023
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב