BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.” (EZECHIËL 36:26)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VERANDERT
“En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” (1 THESSALONICENZEN 5:23)

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (ROMEINEN 12:2)

“Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!” (JESAJA 1:16-17)

BEROUW:
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (MICHA 6:8)

Wij bekeren ons van een ‘oppervlakkige’ beleving van het Evangelie; het negeren van de gebroken staat van ons hart en in plaats daarvan genoegen nemen met uiterlijk vertoon.
We bekeren ons van het ontkennen van de roeping om transformatie te bewerkstelligen door Uw barmhartigheid en gerechtigheid zichtbaar te maken in onze steden en in ons land.

VOORBEDE:
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (MATTHEÜS 5:14-16)

Heer, maak van ons een volk dat in Uw licht wandelt en uw licht laat schijnen in de wereld. Wij geven U de donkerste uithoeken van onze dorpen, steden en naties, wetende dat alleen Uw Licht verandering kan brengen.

Vader, leid ons in het doen van goede daden die onze gemeenschap tot zegen zijn en die eer brengen aan uw naam.

OVERDENKING:
1.       Vraag de Heilige Geest, in het licht van wat God al in je innerlijke heeft gedaan, welk gebied Hij in jouw hart nog mag veranderen met Zijn Liefde.
2.       Welke roeping ervaar jij, als Zijn vertegenwoordiger van transformatie die recht en genade brengt in zijn of haar omgeving, als het gaat om concrete actie?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

EN / NL/ עב