BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” (PSALM 139:23-24)

AANBIDDING: U VERGEEFT DEGENEN DIE ZICH BEKEREN VAN HET KWAAD
“Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.” (PSALM 51:1)

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. ” (1 JOHANNES 1:9)

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.” (PSALM 103:10-14)

BEROUW:
“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” (EFEZIËRS 1:7)

Vader in de hemel, U kent ons zo goed. U begrijpt dat wij allen als schapen zijn en afgedwaald zijn. Wis onze overtredingen uit, door het voltooide werk van Jezus Christus. Vergeef onze vele overtredingen tegen U en Uw naam. Herstel ons, door Uw genade, als Uw zonen en dochters.

Was mij en maak mij wit als sneeuw. Reinig mij van elke slechte gedachte. Vernieuw een standvastige geest in mij. Werp mij niet weg van Uw aanwezigheid en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde van Uw redding terug opdat ik Uw heiligheid mag ervaren.

VOORBEDE:
“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. ” (JESAJA 1:18)

Vader, schenk mij Uw vergeving voor mijn zware zonden en help mij om een geurig offer te worden dat U behaagt. God, dank U voor Uw geduld met ons land. Geef ons een verslagen hart zodat we de vreugde mogen zien wanneer we ons van onze slechte en zondige wegen afkeren, terug naar U.

OVERDENKING:
1.       Hoe / wanneer merk je dat je je ware zelf voor God verbergt?
2.       Hoe zou het eruit zien om openlijk voor Hem te leven?
3.       Hoe zou het eruit zien voor een gemeenschap (een gezin, een stad, een land) om openlijk voor God te leven?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

 

EN / NL/ עב