BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.” (JACOBUS 4:6)

AANBIDDING: U ZEGENT DE NEDERIGEN VAN HART
“Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven.” (JOB 33:29-30)
“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” (2 KORINTHEN 12:9)
“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (MATTHEÜS 5:5)

BEROUW:
“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” (PSALM 62:6-8)
Heer, ik erken dat ik vaak gemotiveerd word door de urgentie van dit leven; Ik spreek en handel zonder eerst Uw hart te kennen. Als ik vergeet hoe dichtbij U bent, overtuig mijn hart dan en vergroot mijn vertrouwen dat U leeft en beweegt in mij. Laat mij Uw vrede ervaren, waardoor ik in staat ben om te wachten op de vervulling door Uw Geest. Door vol te zijn van ‘Uw volheid’, Jezus, zal ik de wil van God volbrengen.

VOORBEDE:
“Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is … De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoog verheven zijn. … ”(JESAJA 2:12, 17)
Heer, U bent de rechter van de aarde. U zult alle menselijke trots beoordelen en de wijsheid van de wereld vernietigen. Zend uw licht en waarheid uit om harten te doen ontwaken zodat velen zullen buigen en de Zoon aanbidden. Laat velen erkennen dat zij Uw wil overtreden en laat ze zich bekeren, zodat ze U gaan aanbidden en dienen.

OVERDENKING:
1.       Is er een gebied van compromissen of vertrouwen in mijn eigen capaciteiten (trots) dat aan Christus onderworpen moeten worden, zodat Zijn genade in mijn leven kan komen?
2.       Hoe ziet ware nederigheid er volgens de Schrift uit? Hoe is dat anders dan wat mensen vaak beschouwen als nederigheid?


Vandaag is de derde dag van de 10-daagse periode van gebed, verootmoediging, vasten en bekering. Deze dag zullen we hopelijk twee livestreams organiseren:

Maandag ochtend 10:30u
Voor het eerste ‘ooggetuigen verslag’ van gebed en verootmoediging gaan we naar ELIM, een huis van gebed in Rotterdam. Dit gebedshuis, met een bijzondere geschiedenis, wordt geleid door Robert Berns. Hij zal het gebed leiden en ingaan op het belang van verootmoediging (vanuit Habakuk).

Maandag avond om 20.00u
We schuiven aan bij de wekelijkse gebeds- en aanbiddingsavond bij Peter en Carin van Essen in Apeldoorn. Hun bijzondere bediening strekt zich uit over heel Nederland, maar hun thuisbasis is “His Home Base” in Apeldoorn. Johan den Hartogh, Peter van Essen en Werner de Jonge zullen deze avond de aanbidding leiden.


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

EN / NL/ עב