We staan achter Israël. We bidden voor elke man, vrouw en kind. En we nemen toe in daden van goedheid om de duisternis te verdrijven.
Thema: Reageren op tragedie
Hoe moeten we reageren op geweld en haat? Onze verontwaardiging is zeer diep, maar productieve verontwaardiging wordt niet uitgedrukt door angst, maar door positieve actie en uiteindelijk door te erkennen dat er een roeping is die we moeten naleven.
Troosten en liefhebben
Eerst en vooral moeten we de families en de gemeenschap van de vermoorde martelaren troosten en troosten. We moeten hen morele steun bieden. Maar nog meer dan dat: We zijn allemaal één familie. Eén organisme. Hun verlies is ons verlies. Hun pijn is onze pijn. Hun verdriet is ons verdriet. Hoewel we geen antwoorden hebben – en geen enkel antwoord ooit afdoende zal zijn – huilen we samen. En op een mysterieuze manier geven empathie en samen huilen degenen die lijden kracht en geeft het kracht aan het hele organisme.
Wake-up Call
We moeten dit zien als een unieke kans om wakker te worden: Misschien is dit onze tijd om echte verandering teweeg te brengen. Het is tijd om anders te gaan denken, anders te gaan praten, anders te gaan handelen. Er moet een luide roep klinken dat wij – alle mensen, niet alleen Joden – dergelijke wreedheden niet zullen tolereren. Een brute aanval moet op de sterkst mogelijke manier worden behandeld en vervolgd – om een boodschap te sturen naar iedereen die haatgevoelens koestert. We kunnen gewoonweg geen haat tolereren in de naam van het doden van Joden (of welke andere etnische groep dan ook). Maar er is ook een grotere les, want de rabbijnen en de Thora leren dat we van alles moeten leren.
De spirituele les
Het toevoegen van daden van goedheid en vriendelijkheid is altijd het Joodse antwoord op haat geweest – nooit een reactie van het type “in natura”. Natuurlijk beschermen en verdedigen we onszelf, maar we voegen daden van goedheid en vriendelijkheid toe om te laten zien dat het licht sterker is dan de duisternis en dat het goede krachtiger is en het kwade overwint. Elke keer als een gemeenschap, een stad of een land voor uitdagingen staat, moeten we samenkomen in studie, gebed en doelgerichtheid – om uiteindelijk een levend voorbeeld te zijn van wat het betekent om een zinvol leven te leiden. We moeten laten zien wat het betekent om van onze medemensen te houden. Het is ons werk om te voorkomen dat iemand terugvalt in een spirituele sluimer – vooral wijzelf. Laten we God zoeken en Hem vragen ons uit te redden.
Versterk de fundamenten
Het enige dat ons in onzekere tijden als deze staande houdt, zijn onze spirituele fundamenten. We hebben behoefte aan absoluut geloof en geloof in ons innerlijke en hogere waardesysteem. We hebben passie nodig – een passie voor onze zaak en roeping, een passie die niet onderdoet voor de passie van degenen die oorlog tegen ons voeren. Je kunt alle gereedschappen en wapens van de wereld hebben, je kunt de beste plannen bedenken, maar als je niet in je zaak gelooft, en je gelooft niet dat je kunt en zult zegevieren, zul je de overwinning niet kunnen behalen. De overwinning is voor diegenen die er het meest in geloven. Volharding zal het altijd winnen van zelfgenoegzaamheid. Een toegewijd individu is machtiger dan honderd niet-geëngageerde mensen. En ons vertrouwen op God dat Hij de overwinning gaat geven gaat ons helpen.
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en U zult Mij eren. Psalm 50:15

________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
10-10–2023

Auteur:
Rabbi Simon Jacobson, THE MEANINGFUL LIFE CENTER © 2023

Beeld:
gedoneerd aan radio Israël

Website:

Home Page New

EN / NL/ עב