Van zaterdagavond 10 tot zondag 11 augustus vermeldt de Joodse kalender Tisha be’Av, de negende van de maand Av, de treurdag om de verwoesting van de Eerste Tempel en de Tweede Tempel, en tal van andere rampen die het volk Israël troffen, in vroeger dagen en in deze tijd. Religieuze Joden vasten de gehele dag, van zonsondergang tot de volgende zonsondergang.

Bij deze dag past de treurzang Kol berama nishma, Een stem is in Rama gehoord. Het is een tekst uit Jeremia 31:15-17, die tijdens de tweede dag van het Joodse Nieuwjaar wordt voorgelezen in de Profetenlezing:

‘Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied., 

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   09-08-2019
Auteur:   Floris Poot
Website: MessiaNieuws

– – – – –

EN / NL/ עב