Thora-lezingen in de Synagoge

Thora-lezingen in de Synagoge voor het jaar 5880 (2019/2020)

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. 

Lees je mee?

2 november 2019
Parashat Noach
Thoralezing: Gen. 6:9-11:32
Haftaralezing: Jes. 54:1-55:5

9 november 2019
Parashat lech lecha
Thoralezing: Gen. 12:1-17:27
Haftaralezing: Jes. 40:27-41:16

16 november 2019
Parashat wajerá
Thoralezing: Gen. 18:1-22:24
Haftaralezing: 2Kon. 4:1-37

23 november 2019
Parashat chayee Sara
Thoralezing: Gen. 23:1-25:18
Haftaralezing: 1Kon. 1:1-31

30 november 2019
Parashat toledot
Thoralezing: Gen. 25:19-28:9
Haftaralezing: Mal. 1:1-2:7

7 december 2019
Parashat wajeetsée
Thoralezing: Gen. 28:10-32:3
Haftaralezing: Hosea 12:13-14:10

14 december 2019
Parashat wajisjlách
Thoralezing: Gen. 32:4-36:43
Haftaralezing: Hosea 11:7-12:12

21 december 2019         
Parashat wajeesjev
Thoralezing: Gen. 37:1-40:23
Haftaralezing: Amos 2:6-3:8

28 december 2019
Parashat mikeets
Thoralezing: Gen. 41:1-44:17
Haftaralezing: 1Kon. 3:15-4:1

4 januari 2020
Parashat wajigásj
Thoralezing: Gen. 44:18-47:27
Haftaralezing: Ezech. 37:15-28

11 januari 2020
Parashat wajechí
Thoralezing: Gen. 47:28-50:26
Haftaralezing: 1Kon. 2:1-12