Thora-lezingen in de Synagoge

Thora-lezingen in de Synagoge voor het jaar 5779 (2018/2019)

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. 

 

Lees je mee?

10 augustus 2019
Thoralezing: Devariem, Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

11 augustus 2019, Tisja b’av (verwoesting van de tempels)
Thoralezing ‘s ochtends: Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ‘s ochtends: Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ‘s middags: Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ‘s middags: Jesaja 55:6-56:8

17 augustus 2019
Thoralezing: Wa’etchanán, Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

24 augustus 2019
Thoralezing: Ékev, Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

31 augustus 2019
Thoralezing: Re’ée, Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5