De Israëlische premier Bennett maakte zondag bekend, dat zijn regering een tweede booster-vaccinatie heeft goedge­keurd voor personen ouder dan 60 jaar en risico­groepen. Een immuno­loog raadt dit af: het vaccin bestrijdt het oorspron­kelijke virus, niet de nieuwe Omikron-variant.

Tijdens een persconferentie na de beslissing van de regering, zei Bennett:
‘Deze avond deel ik u mee dat de directeur-generaal van het ministerie van Volks­gezond­heid, prof. Nachman Ash, mij en de minister van Volks­gezond­heid, Nitzan Horowitz, onlangs in kennis heeft gesteld van zijn besluit om een vierde dosis vaccinatie toe te staan voor alle volwassenen ouder dan 60 jaar, en voor het medisch personeel die de vorige dosis ten minste vier maanden geleden hebben ontvangen. Het besluit van professor Ash is genomen na professioneel beraad, en na overleg met verschillende deskundigen’.

‘Het belang is aanzienlijk. In feite hebben we een nieuw niveau van bescherming. Hiermee mag worden gezegd dat ons land, dat als een van de eerste landen ter wereld de booster-vaccinatie gebruikte, haar burgers heel goed heeft beschermd’.

Er blijkt echter ten minste één vooraanstaand deskundige te zijn, die Bennett niet heeft geraadpleegd, namelijk prof. Ariel Munitz van het departement Microbiologie en Klinische Immunologie van de Universiteit van Tel Aviv. Hij is een gerenom­meerd immunoloog die regel­matig in de Israëlische media verschijnt.

In een lange, met medisch jargon doorspekte reactie op Twitter naar aanleiding van Bennett’s beslissing, trok Munitz de wetenschappelijke relevantie van het vaccineren van Israëli’s, met een vaccin dat ontworpen is voor een Covid-19 variant waar we nu niet meer mee te maken hebben, in twijfel.

‘Ik weet niet op welke basis de beslissing om een vierde vaccin te gaan toedienen is genomen, maar als immunoloog verwerp ik deze maatregel absoluut op basis van de vandaag beschikbare gegevens’, schreef de professor.

Hij legde uit dat door herhaalde blootstelling van ons immuun­systeem aan één type Covid 19-vaccinatie, de kans wordt verkleind dat we in staat zullen zijn toekom­stige varianten en stammen te bestrijden. Wij trainen ons lichaam dan namelijk om slechts één stam te herkennen en te bestrijden, en als toekom­stige varianten te veel van deze stam verschillen, zullen zij onze natuurlijke afweer met succes kunnen overwinnen.

Het huidige vaccin van Pfizer is gebaseerd op de ‘oorspronkelijke’ variant, die in het begin van het jaar 2020 de infecties veroorzaakte.

Herhaalde Covid-19 boosters met hetzelfde vaccin belemmeren de flexibiliteit van ons immuunsysteem. En, zoals Prof. Munitz opmerkte: ‘Iedereen die immunologie heeft gestudeerd weet, dat een van de sterkste kenmerken van het immuunsysteem zijn flexibiliteit is’.

In de huidige geladen politieke sfeer rond de vaccinaties, wees prof. Munitz er nog nadrukkelijk op dat hij geenszins een ‘anti-vaxxer’ is, maar gewoon een bezorgde burger die weet waarover hij praat.

‘Ik heb ook bejaarde ouders die ik zou willen beschermen, maar ik zou hen niet aanraden zich te laten vaccineren met het vierde vaccin in zijn huidige vorm’, tweette hij.

Wat prof. Munitz zou willen zien, bij gebrek aan een bijgewerkt vaccin gericht tegen de huidige Covid-19 stammen, is een ‘gecontroleerde studie uitgevoerd door relevante ter zake kundigen’.

Veel Israëli’s vrezen dat het zogenaamde ‘Corona­kabinet’ weliswaar bestaat uit hooggeplaatste artsen die hun advies uitbrengen, maar dat beslis­singen zoals de overhaaste invoering van een vierde vaccin uiteindelijk om politieke redenen door politici worden genomen.


Bronvermelding:
Datum:        05-01-2022
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          Tomer Neuberg/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב