Deze week was een van onze medewerkers verrast, toen zij zag dat Psalm 122:6-7 is gegraveerd over de hele hoofdwand in het centrale busstation in Jeruzalem! En vandaag is het toevallig Tisha be’Av, de dag waarop we de vernietiging van de Tempels in Jeruzalem gedenken, op de 9e van de maand Av.

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! (…) Daarheen trekken de stammen op, (…) om de Naam van de HEERE te loven. (…) Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.

De gebeden van de Westelijke Muur bij het begin van de vastendag op de 9e van de maand Av werden uitgesproken in aparte afgezette gedeelten, in overeenstemming met de regels voor sociale afstand. (Foto: Elron Zabatani/TPS)

Israëli’s bestijgen de Tempelberg. Op de 9e van Av worden de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel en nog veel meer rampen voor het Joodse volk herdacht. (Foto: Ya’acov Ben Moshe/TPS)

Velen brachten de nacht door ‘aan de voeten van God’ op de vloer van het Westelijke Muur-plein. (Foto: Mendy Hechtman/Flash90).


Bronvermelding:
Datum:        30-07-2020
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          Mendy Hechtman/Flash90
Website:      israeltoday.nl


30-07-

EN / NL/ עב