Er is een fantastisch initiatief van een aantal gebedsleiders – waaronder Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle – op 7 mei van start gegaan!

De oproep is aan alle gelovigen om 21 dagen te bidden en te vasten voor Israël, waarbij er diverse manieren van vasten zijn.

De een vast op water, anderen op groenten, of sapjes, of één maaltijd per dag, en weer anderen “vasten met media” in plaats van voedsel, enzovoort…

De belofte in Jesaja 62:6 wordt als uitgangspunt genomen.

“6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust.
7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en opgesteld heeft tot een lof op aarde. (jesaja 62:6,7, HSV)

Naast het vasten zet iedere deelnemer minimaal een uur per dag apart om te bidden voor de toename van Gods heilsbeloften en plannen voor Jeruzalem en Israël. Nu actueler dan ooit!

Er kan persoonlijk gebeden worden of in groepen die zelf opgezet zijn of waarbij aangesloten kan worden zowel fysiek als online.

Er zijn ook meerdere sprekers te beluisteren via youtube.

Meer dan een miljoen gelovigen nemen al deel aan dit gebeds initiatief!

Kijk op de site klik hier om naar de site van Isaiah62 te gaan van Isaiah 62 voor meer informatie en om de deelnemende landen te zien. Er is een dagelijks gebedsprogramma waar u aan deel kunt nemen.

________________________________________________________________________

Bronvermelding:
Datum:
09-05-2023

Website:
isaiah62fast.com

________________________________________________________________________

 

 

EN / NL/ עב