Het Tempelinstituut heeft onlangs geëxperimenteerd met de nauwgezette rabbijnse rituelen rond het verbranden van een Rode Vaars. De Israëlische professor die betrokken is bij het beproeven van dit ritueel noemt het een ‘historisch moment’ op de weg naar reinheid en verlossing.’

Het voorschrift voor een Rode Vaars (een jonge koe) is waarschijnlijk het meest raadselachtige Bijbelse gebod, en een dat de verbeelding van zowel Joden als Christenen blijft tarten. De voorbereiding en het doel van de Rode Vaars, zoals beschreven in Numeri 19, geeft aan dat de hele tempeldienst afhankelijk is van de aanwezigheid van water vermengd met as van de Rode Vaars, het enige en enige middel om iemand te reinigen die met een lijk in contact is gekomen.

Omdat reinheid een voorwaarde is voor het mogen beklimmen van de Tempelberg, en wordt aangenomen dat iedereen bewust of onbewust onrein is gemaakt door in contact te komen met de dood, kan niemand het voorhof van de Tempel binnengaan, totdat er een Rode Vaars is gevonden en goed is bereid.

Om deze reden geldt er tot op heden voor Joden een religieus verbod om het gebied te betreden dat ooit het voorhof van de Tempel was. Religieuze Joden die de Tempelberg wel beklimmen, dompelen zich eerst onder in een ritueel bad, maar dat is alleen maar goed genoeg om hen de buitenste voorhoven te laten betreden, niet te verwarren met de Tempel zelf. Dit is de reden waarom Joden tot op de dag van vandaag het tempelgebied niet mogen betreden. Wie wel opklimt, dompelt zich eerst onder in een ritueel bad, dat alleen maar toestaat de tempelberg te betreden, niet het gebied waar ooit de Tempel zelf stond.

De afwezigheid van de Tempel betekent op zijn beurt dat de volledige verlossing van Israël onmogelijk is, omdat volgens Ezechiël 36:25 alleen het besprenkelen met water van het Rode Vaars de volledige verandering van hart en geest mogelijk maakt (‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onrein­he­den en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.’).

De reden waarom zoveel christenen gefascineerd zijn door de Rode Vaars, is omdat ook zij begrijpen dat de Derde Tempel niet alleen verlossing voor de Joden betekent, maar ook verlossing van de wereld. Evenzo zijn zowel Joden als Christenen er van overtuigd, dat wanneer de Messias zal komen, hij de Tempel zal binnengaan. Dus, voordat Hij zal komen moet er een Tempel zijn.

Hoewel in de huidige Israëlische samenleving de Rode Vaars gedegradeerd is naar het rijk van de waanideeën, zijn er nog steeds genoeg mensen die er alles aan doen om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de bouw van de Derde Tempel, en dat omvat het fokken van rode vaarzen en het ceremonieel verbranden van het kalf.

Het Tempelinstituut heeft onlangs geëxperimenteerd met de nauwgezette rabbijnse rituelen rond de Rode Vaars. De inspanning omvat het verbranden van een dode koe op een soort houten altaar. In het brandende vuur werden ook cederhout, hysop en scharlaken geverfde wol gegooid. Het experiment was bedoeld om te controleren hoeveel as er geproduceerd werd, en of het voldoende zou zijn om elke Israëli die vandaag leeft te reinigen.

Volgens het nieuwsportaal Jewish Voice nam Prof. Zohar Amar van de afdeling Land of Israel Studies van de Bar-Ilan Universiteit deel aan het experiment en beschreef het als een historisch moment. ‘Al 2000 jaar wachten we op dit moment’, zei prof. Amar, ‘wanneer Joden kijken naar realistische mogelijkheden voor het herstel van de reinheid in Israël en dit onderzoeken’.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:       07-08-2019
Auteur:       Tsvi Sadan
Website:    www.israeltoday.nl

– – – – –

EN / NL/ עב