Het wegnemen van de ballingschap uit de Joden

Het wegnemen van de ballingschap uit de Joden

Zeg toch: Zo zei Hasjem : Ik zal jullie verzamelen uit de volkeren en jullie verzamelen uit de landen waar jullie verstrooid zijn, en ik zal jullie het Land van Israël geven .Ezechiël 11:17 (Israelitische Bijbel) Een herformulering van andere profetieën? Op het eerste...
EN / NL/ עב