De laatste tijd groeit het aantal misdrijven vanwege Jodenhaat. Deze ontwikkeling, een toename van meer dan 100% in november 2022 in vergelijking met november 2021, komt doordat bekende Amerikaanse BN-ers, zoals Kanye West, allerlei anti-Joodse en andere verwerpelijke opmerkingen rondstrooit. De meest recente voorbeeld is dat hij Adolf Hitler wel een goeie vent vindt met aansprekende ideeën.

Door Philip van den Berg

Desbetreffende gegevens komen van de New York Police Department (NYPD) en werden begin deze week onthuld. In de afgelopen maand november vonden 45 haatmisdrijven plaats, specifiek gericht tegen Joodse instellingen en organisaties en/of mensen met een Joodse achtergrond. Het jaar daarvoor vonden toentertijd 20 haatmisdrijven plaats met een antisemitische grondslag.

Een reactie op deze verontrustende cijfers kwam van de burgemeester Eric Adams. Hij zei hierover het volgende: ‘Velen van jullie voelen angst en ongerustheid, waar je ook woont. Laat mij heel duidelijk zijn: haat en antisemitisme worden niet getolereerd in New York City!’

Een voorbeeld van het geweld tegen Joden en andere minderheden was een gewapende overval op de Joodse gemeenschap in New York. Twee gewapende mannen, herkenbaar aan hun pro-nazi-armband, vielen enkele Joodse inwoners aan. Zij droegen verschillende vuurwapens, waaronder een Glock 17 met een groot aantal kogels en een groot jachtmes.

Het jaar 2022 laat sowieso een sterk stijgende percentage haatmisdrijven zien waarbij een toename zichtbaar is van 70% in vergelijking met het jaar 2021. De maand februari springt daarbij in het oog met een 56 anti-Joods gerelateerde misdrijven. Gezien deze stijgende cijfers is het niet vreemd en verbazingwekkend dat de Joodse gemeenschap in de stad New York zich zorgen maakt. Maar ze verwachten dat de (lokale)overheid, waaronder de burgemeester en de NYPD zich blijven inzetten voor hun veiligheid.

EN / NL/ עב