SGP-leider Kees van der Staaij stelde eind augustus van dit jaar enkele Kamervragen naar aanleiding van berichten dat Turkije paspoorten had verstrekt aan de top van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas.

In de beantwoording was minister Blok vrij kortaf. Op de vragen van Van der Staaij werd eigenlijk niet inhoudelijk ingegaan. Zo blijft een inhoudelijk antwoord op de vraag of Turkije eenzelfde actie bij andere organisaties ook gedaan heeft uit, daar hij stelde niet over die informatie te beschikken.

Gelukkig erkende de minister wel dat Hamas wordt gezien als een terroristische organisatie, door zowel Nederland als de gehele EU. Helaas ging hij daarmee niet in op de stelling dat de Turkse houding ten opzichte van Hamas een acuut veiligheidsrisico vormt voor de staat Israel. Ook zei hij wederom geen informatie te hebben die zouden kunnen wijzen op een mogelijke dreiging voor Israel of Israelis.

Van der Staaij vroeg zich tevens af, of het nu niet makkelijker zou worden voor deze Hamas-leden om nu de Schengen-zone in te komen. Hierop was de minister helder in zijn antwoord; volgens hem wordt iedereen bij de grenscontrole gecontroleerd. Daarbij wordt op individu gecontroleerd, en maakt het land van paspoortuitgifte niet uit. Tenslotte vroeg de SGP-voorman naar de signalen die Turkije hiermee richting Nederland, de EU en de NAVO geeft en of er op bilateraal niveau hierover met hen gesproken wordt over het afzien van zulke acties. Minister Blok beantwoordde ten eerste, dat hij zulke berichten ‘niet eigenstandig’ kan bevestigen, maar hij zegde toe dat deze zorgen via bilaterale contacten zullen worden overgebracht.

Het is niet de eerste keer dat de minister erg makkelijk zulke korte antwoorden geeft op Kamervragen omtrent Palestijnse terroristische organisaties. Anderhalf jaar terug gaf hij Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) gelijksoortige antwoorden op hun vragen naar aanleiding van onthullingen dat Nederlands subsidiegeld via een NGO terecht is gekomen bij de terroristische organisatie PFLP. Ook toen zou het ministerie “niet in het bezit van eigenstandige informatie” zijn geweest.

_______________________________
Afbeelding: ANP | Koen van Weel
Brontekst: CIDI

EN / NL/ עב