“Waarom verbergt U Zich voor mij?” 

Herken je deze vraag?

Zowel in periodes van de wereldgeschiedenis zoals nu als in ons persoonlijk leven zijn er tijden waarin God Zijn gezicht lijkt te hebben verborgen. Neem bijvoorbeeld de Middeleeuwen, in het Engels ook wel treffend “Dark Ages” genoemd, en in tijden van oorlog en hongersnood. Ook Gods volk heeft vaker zulk soort tijden doorgemaakt: na Jozua’s dood, de tijden dat het volk geregeerd werd door koningen die ‘kwaad deden in de ogen des Heren’, in de ballingschappen en de – met een grote sprong vooruit – de Holocaust.

In ons persoonlijk leven kunnen er tijden zijn geweest die zo zwart waren, dat God Zich niet liet zien. Er zijn weinig mensen die zich daar niet in zullen herkennen. Menigeen heeft het uitgeroepen: “Mijn God, waar bent U?” “Waarom houdt U Zich verborgen? Ik zíe U niet!” Laat God ons dan soms opzettelijk gevoelsmatig aan een touwtje bungelen, alleen in ons verdriet, onze worstelingen en lijden? Rationeel zul je waarschijnlijk ‘nee’ zeggen, maar hoe overtuigd ben je er echt van als je er middenin zit?

Voor tijden als deze waarin de hemel van koper lijkt, het lijden groot en het leven zwaar is en de vraag steeds weer wordt gesteld: “God, waar bent U?” “Waarom houdt U Zich verborgen?”; voor periodes in ons leven waarin we Hem niet ‘zien’ en ons door Hem verlaten menen, biedt Gods Woord toch grote troost en zelfs herstel van de vertrouwensrelatie met onze Verlosser.

Psalm 18 beschrijft heel goed hoe David op zijn donkerste dagen terugkeek en onderwijst ons over Gods aanwezigheid in het verborgene in zulke perioden. Ook in het boek Esther zien we het joodse volk in gevaar van volkomen uitroeiing; waarom wordt God in dat boek niet genoemd? Of wordt Hij wel genoemd, maar is Zijn Naam verborgen?

In deze seminar gaan we ons buigen over het feit dat er situaties en tijden zijn waarin God Zich niet laat zien en welke vier de redenen de Bijbel daarvoor geeft. Tevens leer je o.a. hoe je de Naam van de HERE toch kunt ontdekken in het boek Esther.

Meld je makkelijk via onderstaande knop aan voor deze tweedelige seminar te Den Haag.

Inschrijvingsdatum sluit op 16 oktober aanstaande. Mis het niet!

Aanmelden seminar

EN / NL/ עב