Een verbod op kosher slachten is op 1 september 2019 ingegaan in het Franstalige Wallonië, de zuidelijke provincie van België, nadat een soortgelijke wet al in een andere provincie was aangenomen.

Rabbi Avraham Gigi, de Opperrabbijn van België en vertegenwoordiger van de Raad van Europese Rabbijnen (CER) binnen EU instanties vertelde Arutz Sheva dat er nog maar één district in België is waar kosher slachten is toegestaan namelijk in Brussel.

“Voor de Waalse en Vlaamse parlementen is dit besluit de laatste beslissing. We hebben bezwaar aangetekend bij het Belgisch Hooggerechtshof omdat we alle mogelijkheden moeten benutten. Echter, het Hooggerechtshof heeft besloten om geen uitspraak te doen in deze zaak en verwees het door naar het Hof voor Mensenrechten in Luxemburg. Dit werd gedaan, omdat ons argument is dat de Belgische wet tegen Europese wetgeving ingaat die landen verbied om kosher slachting te verbieden,” legde Rabbijn Gigi uit.

Hij uitte zijn zorgen over een potentiële situatie waarin de wet wordt goedgekeurd met als gevolg dat ook Brussel zal proberen de wet in te voeren. “Momenteel is het Brussels district in afwachting van de uitspraak van het Hof van Mensenrechten in Luxemburg. Als het Hof de wet intrekt dan zal kosher slachting moeten worden toegestaan in heel België. Keurt het Hof het verbod goed dan wordt het lastig voor ons om in verdediging te gaan tegen soortgelijke wetgeving in Brussel. Er zal worden beargumenteerd dat daarmee geen sprake is van schending van het recht op godsdienstvrijheid.”

“Tegenwoordig heerst er een gevoeligheid voor alles wat met bewustzijn van dierenleed te maken heeft. Ze hebben een grote lobby en ik denk niet dat Brussel die druk kan weerstaan, zeker niet als het Luxemburgse Hof kosher slachten zal verbieden en daarmee de Belgische wetgeving steunt,” vervolgde hij.

Rabbi Gigi benadrukte dat er sprake is van een enorme schijnheiligheid onder de dierenwelzijnsorganisatie. “Onze stelling is dat deze wet illegaal is, omdat hun enige doel is aan te tonen dat het slachten van dieren schadelijk voor ze is. Dit zou betekenen dat dieren meer lijden bij onze slachtmethodes dan bij de hunne.”

“We hebben aan de hand van wetenschappelijk bewijs onze zaak uitgelegd, maar dat kan ze niets schelen. We vragen ons af hoe zij het slachten kunnen verbieden en daarmee onze rechten schenden, maar het jagen op dieren wel ruimhartig toestaan wat duizend keer pijnlijker is voor de dieren dat bovendien niet noodzakelijk is en slechts voor ‘plezier’ bedoeld is.”

Hoewel het besluit het importeren van kosher vlees naar België niet verbiedt, ziet Rabbi Gigi reden om zich zorgen te maken dat dit op termijn de volgende stap zal zijn. “Ons probleem betreft niet slechts het slachten in België, maar een fundamentele kwestie. Er is sprake van het schenden van de godsdienstvrijheid van Joden in België. We vrezen dat het van hier momentum zal krijgen en een sneeuwbaleffect zal hebben op andere plekken zodat we zelfs nergens kosher vlees vandaan zullen kunnen importeren.”

“We vechten voor onze rechten in Europa en willen niet toestaan dat de deur tevens opengaat voor een verbod op kosher slachten op andere plekken.”

In Nederland diende de Partij voor de Dieren in 2011 een wetsvoorstel waarin een verbod op alle slachtingen zonder bedwelming werd voorgesteld. Het passeerde in de Tweede Kamer, grotendeels dankzij de steun van de anti-islam Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Echter, de Eerste Kamer keerde het verbod in 2012 weer om.

 

Bron: Arutz Sheva

Foto: Patrick de Roo/ID

 

 

 

 

EN / NL/ עב