Sabbat Shalom!

Na een, kunnen we zeggen stormachtige week, deze week de Shabbat Shalom Song, gezongen door Joshua Aaron.

De Redactie en mdewerkers van Radio Israel wensen u een gezegende Shabbat en een vredevol weekend!

En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:

De HEERE zegene u
en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

 

EN / NL/ עב