Jom Kippoer begint op dinsdag bij zonsondergang en eindigt woensdagavond bij zonsondergang. Ook bekend als de Grote Verzoendag, wordt de dag gemarkeerd met een vastentijd van 25 uur. Terwijl veel religieuze Joden Jom Kippoer observeren door gehele dag durende synagoge-diensten bij te wonen waarin ze om vergeving en een goed nieuwjaar bidden, gebruiken meer seculiere Israëli’s de dag vaak om op de verlaten snelwegen van het land te fietsen.

Volgens een nieuwe peiling van het Israel Democracy Institute over Jim Kippoer de heiligste dag in de Joodse kalender, is dit jaar meer dan 60 procent van de Joodse Israëli’s van plan om te vasten. 27,5% dat niet doet, 5% is van plan om alleen water of iets anders te drinken en 7% heeft nog geen beslissing genomen.

Volgens de IDI geven de resultaten van de peiling dat er een significante daling was ten opzichte van een enquête uit 1994, waarin 73% van de ondervraagden zei te gaan vasten.

Hoewel de meeste Israëlische Joden zullen vasten, zei slechts 23% van de ondervraagden dat ze de langdurige synagoge-diensten zouden bijwonen. Negentien procent zei dat ze van plan zijn om een ​​aantal uren naar de synagoge te gaan, 12% is van plan om naar de synagoge te komen alleen om de sjofar te horen – de traditionele ramshoorn geblazen aan het einde van Grote Verzoendag – en 39% is helemaal niet van plan om naar de synagoge te gaan.

Tijdens Jom Kippoer is er in Israel geen openbaar vervoer, geen overheidsdiensten beschikbaar, radio en televisie staken hun activiteiten en rijden er geen auto’s door het land. Met uitzondering van politie en ambulances.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         07-10-2019
Auteur:         Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:       https://www.joods.nl

– – – – –

EN / NL/ עב