Rosh HaShanah wordt in de Bijbel, Leviticus 23 om specifiek te zijn, Yom T’ruah genoemd. Naar het Nederlands vertaald is dat Dag van Bazuinschal.

Leviticus 23:23-25  De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

De shofar (ramshoorn) speelt de hoofdrol op deze dag, die bedoeld is om ons wakker te maken zodat we klaar kunnen staan voor de komst van Bruidegom. Wanneer Hij Zijn bruid gehaald heeft, zal Hij in het Huis van de Vader tot Koning over alle koningen gekroond worden. Al de hele week voorafgaand aan deze dag hoor je in heel Israël het geluid van de shofar en op de dag zelf tot 100 keer.

Buiten Israël wordt deze dag twee dagen ‘gevierd’ zodat niemand in de verstrooiing deze dag zal hoeven missen. Die twee dagen gelden als één dag. Kun je je voorstellen dat je 48 uur in een dag hebt?

Wij bij Radio Israel wensen jou en de jouw toe dat je verzegeld wordt voor een goed en zoet nieuwjaar!

 

Afbeelding: www.jewishjournal.com

 

 

EN / NL/ עב