Rabbijnen van de Chabad-beweging, een orthodox-joodse chassidische gemeenschap, hebben woensdag aangekondigd dat het “Messiascongres in het Heilige Land” volgende week zal plaatsvinden in de kustplaats Bat Yam.

Volgens een aankondiging op Chabad.info zal tijdens de bijeenkomst worden besproken hoe het “Evangelie van verlossing en de Verlosser” beter kan worden verspreid.

Hiermee verwijzen de rabbijnen van deze specifieke sekte binnen Chabad naar wijlen Menachem Mendel Schneerson. Populair bekend als de Lubavitcher Rebbe, was hij een van de meest invloedrijke Joodse geestelijken van de 20e eeuw en als zodanig erkend tot ver buiten de Joodse gemeenschap.

In 1978 verzocht het Amerikaanse Congres president Jimmy Carter om de datum van Schneersons verjaardag aan te wijzen als Onderwijsdag, een feestdag die nu gevierd wordt als Onderwijs- en Sharing Day. Na zijn dood in 1994 werd Schneerson postuum onderscheiden met de Congressional Gold Medal voor zijn “opmerkelijke en blijvende bijdragen aan de verbetering van onderwijs, moraal en liefdadigheid wereldwijd”.

In de laatste jaren van zijn leven begonnen sommige leden van de Chabad-gemeenschap het idee te verspreiden dat Schneerson de langverwachte Messias was, en dit geloof is de laatste twee decennia blijven bestaan, zo niet versterkt.

Een online flyer voor het komende Messiascongres in het Heilige Land, gepubliceerd op Chabad.info

In een ander bericht op Chabad.info eerder deze week, werd erop gewezen dat het werk van de “Koning Messias” (Schneerson) al te zien is in het feit dat wereldleiders tegenwoordig compromissen en vrede verkiezen boven oorlog, waardoor de “komst van de Messias” wordt bespoedigd.

Op deze manier zeggen zij dat het “koninkrijk van de Messias nu al aan het werk is in de wereld”.

Interessant genoeg is dit grotendeels in overeenstemming met het christelijke en messiaans-joodse standpunt dat de Messias ooit kwam om een “evangelie van verlossing” te onderwijzen dat het dagelijks leven over de hele wereld blijft beïnvloeden, en dat hij op een dag zal terugkeren om te regeren.

De initiatiefnemers van het congres van volgende week hopen ook meer niet-joden aan te moedigen de zeven Noachidische wetten te volgen en zo “de kring te verbreden van hen die zich tot de Koning-Messias wenden”.

Het congres wordt georganiseerd door de Vereniging voor Ware en Volledige Verlossing, een organisatie die zichzelf omschrijft als “strevend naar bewustwording van de komende verlossing en de identiteit van de Messias”.

Meer nog dan andere stromingen van het Jodendom gelooft de Chabad-beweging dat het de plicht is van de mensheid, zowel van Joden als van niet-Joden, om toe te werken naar de komst van de Messias en niet alleen te wachten op de vervulling van profetieën.


Bronvermelding:
Datum:        22-02-2023
Auteur:        Redactie Israel to day
Beeld:          Yonatan Sindel/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב