Na deze oproep van Christenen voor Israël (CvI) over de brief van de Raad van Kerken aan minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken over de omgang met Israël, heeft diezelfde Raad nu ook een brief aan geschreven, melden diverse media. De Raad bijt van zich af en geeft aan haatdragende en zelfs dreigende berichten te hebben ontvangen na de oproep van CvI.

Israël gaat per 1 juli delen van onder andere de Westelijke Jordaanoever annexeren. Premier Netanyahu zegt dat dit de grootste en beste kans is sinds 1948 om deze stap te zetten naar een verdere soevereine staat Israël. Deze actie is omstreden. Veel landen uiten kritiek, waaronder Frankrijk. De Franse minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken sprak van een grove schending van het internationaal recht.

Naar aanleiding daarvan stuurde de Raad van Kerken een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. In de brief wordt geprotesteerd tegen ‘de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël’. ‘Annexatie van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever zal het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk maken’, schreef de Raad van Kerken. ‘Ook zal deze leiden tot grotere ongerechtigheid, onteigening, toenemende spanningen, regionale destabilisatie en een verdere erosie van het respect voor het volkerenrecht.’

Christenen voor Israël was niet van die brief gediend. ‘Wij vinden het verbijsterend dat een kerkelijke organisatie zich op deze wijze bemoeit met de politiek, en Israël opnieuw eenzijdig in het beklaagdenbankje schuift’, laat CvI weten. ‘Daarom hebben wij deze open brief gestuurd aan de Raad van Kerken en de (geassocieerde) leden.’ Christenen die lid zijn van een van de kerken die aangesloten is bij de Raad van Kerken roept CvI op om per brief hun zorgen kenbaar te maken bij hun kerk.

De oproep is niet onopgemerkt gebleven. ‘De brief van de CvI en de publicatie ervan op hun website leidde tot vele mails aan het adres van de Raad’, laat de Raad van Kerken nu weten. ‘Daaronder zaten helaas ook vele beledigende, haatdragende en zelfs dreigende reacties.’ Volgens de Raad heeft CvI ten onrechte gesuggereerd dat de Raad heeft opgeroepen het associatieverdrag met Israël op te schorten. ‘De brief stelt dat, mocht Israël besluiten over te gaan tot annexatie, dit sancties ten gevolge zou kunnen hebben, zoals dat ook in andere situaties in de wereld het geval is.’

De Raad vervolgt: ‘Kerken in Nederland weten zich diep verbonden met het Joodse volk als volk van het Verbond en erkennen zijn unieke positie in de heilsgeschiedenis. Ook daarom hechten de kerken aan goede relaties tussen Nederland en Israël. Als Raad van Kerken zetten ook wij ons hiervoor in. Wel denken wij dat vrede, recht en veiligheid alleen in samenwerking met zowel Palestijnen als Israeli’s bereikt kan worden en alleen door erkenning van hun beider rechten.’ De Raad verwerpt het standpunt dat haar eigen brief eenzijdig zou zijn.

Lees hier de volledige reactie van de Raad van Kerken.

Lees ook: Christenen voor Israël hekelt ‘eenzijdige anti-Israël-brief’ van Raad van Kerken.


Bronvermelding:
Datum:        05-06-2020
Auteur:        Jeffrey Schipper
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב