“We hebben onzorgvuldig en overhaast gehandeld”, zegt Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken. Tijdens een vergadering is door de Raad deze week spijt betuigd naar aanleiding van een verklaring van de Wereldraad van Kerken, ondersteund door de Nederlandse raad. In de verklaring werden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken opgeroepen om Israël te veroordelen, en de handelsverdragen met Israël op te schorten.

De brief is naast de Wereldraad van Kerken ook afkomstig van de Middle East Council of Churches (MECC) en is opgesteld als een reactie op de plannen van Israël om gebieden in Judea en Samaria te annexeren. Eén van de passages die in kerkelijk Nederland tot veel kritiek leidde, luidt: ‘De WCC en de MECC roepen de EU dan ook op ervoor te zorgen dat aan dergelijke annexatie reële gevolgen worden gegeven, zoals die welke de EU heeft aangenomen als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland. Bovendien, als de staat Israël doorgaat met de geplande annexatie, moet de EU de associatieovereenkomst EU-Israël zeker opschorten.’

Van Dartel: “Als Raad van Kerken hebben we op 18 mei verschillende oproepen ontvangen van kerken uit Israël die protest aantekenen tegen de aangekondigde inlijving van de Westelijke Jordaanoever. Als reactie op die noodkreet hebben we gemeend dat het goed zou zijn om de brief van de Wereldraad en MECC te ondersteunen als een adhesiebetuiging. We hebben verzuimd om dit voor te leggen aan alle lidkerken en geassocieerde leden.” De VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten) en de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) namen afstand van de brief.

Van Dartel voegt toe dat het moderamen van de Raad van Kerken “volgens de statuten wel namens de Raad kan spreken. Maar we hebben de gevoeligheden en effecten die een adhesiebetuiging met zich meebrengen, onderschat. Met de kennis van nu hadden we in het voortraject nog twee of drie stappen extra moeten zetten.” De RvK-voorzitter benadrukt dat de vergadering met de achttien lidkerken en geassocieerde leden “in wederzijds respect” heeft plaatsgevonden.

In de plenaire vergadering is een uitlegtekst opgesteld. “Daar zijn we momenteel erg druk mee”, zegt Van Dartel. Naar verwachting verschijnt die uitleg vandaag op de website van de Raad van Kerken.

Later deze week verschijnt op CIP.nl een uitgebreid artikel waarin Geert van Dartel en ds. Frank Heikoop, voorzitter van Christenen voor Israël, terugblikken op de briefwisseling en ontstane commotie.


Bronvermelding:
Datum:        11-06-2020
Auteur:        Jeffrey Schipper
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב