Zuivere motieven zijn belangrijk in het koninkrijk van God. God wil dat er mensen in de wereld komen met een goed hart. Daarom wordt Hij Bochen Levavot genoemd, “tester van de harten”.

1 Kronieken 28:9
De Heer doorzoekt elk hart en begrijpt elk motief achter de gedachten.
Veel mensen denken dat ze de Heer dienen met de juiste motieven, terwijl ze in feite een bijbedoeling hebben, een eigenbelang dat wordt verdoezeld.

Spreuken 16:2
Alle wegen van een mens lijken hem onschuldig, maar de motieven worden door de Heer gewogen.
Wanneer een persoon wederom geboren wordt, verandert het meest basale niveau van zijn hartmotivatie. Vanaf dat moment heeft zijn primaire spirituele instinct gelijk. Maar zelfs dan zijn er lagen van subtielere zelfzuchtige motivaties die gecorrigeerd moeten worden. Dat kan gezien worden als het proces van heiliging.

Helaas doen veel mensen die de Heer vandaag de dag proberen te dienen, zelfs in fulltime bediening, dit met gedeeltelijk verkeerde motieven.

De Bergrede gaat over het universele fenomeen dat iemands acties van buiten misschien goed lijken, maar de beweegredenen van zijn hart verkeerd kunnen zijn. Zelfs zulke prijzenswaardige acties als geld geven aan de armen of bidden met vasten kunnen worden gemotiveerd door te willen dat andere mensen denken dat je spiritueel bent. Dat is wat hypocrisie is.

De wet van Mozes definieert voor ons wat juiste handelingen zijn. En het zijn de juiste acties. De Heer wil echter niet alleen juiste daden, maar ook juiste motieven. Dat is waar het kruis om de hoek komt kijken. Toen Adam en Eva zondigden in de Hof van Eden, werden ze beïnvloed door lust en trots. Daarom moet elke handeling die goed is voor God, gezuiverd worden van trots en lust.

Trots verblindt een persoon voor geestelijke waarheid (Matt. 11), en lust bedriegt een persoon over morele waarden (Ef. 4). De Wet handelt over juiste handelingen, en het kruis gaat over juiste motieven. Wil elke handeling voor God volkomen juist zijn, dan moet deze een element van dood aan zichzelf in zich hebben.
De dood en opstanding van Yeshua (Jezus) is het hoofdpatroon voor alle rechtvaardige daden. Het kruis is de poort naar de toekomende wereld; het is een zeef om verkeerde motieven eruit te filteren; en het is de test waarmee ons leven zal worden beoordeeld.

1 Korintiërs 4:5
Wanneer de Heer komt, zal Hij aan het licht brengen wat verborgen is in de duisternis en de motieven van het hart van de mensen blootleggen. Op dat moment zal ieder zijn lof van God ontvangen.

Daarom maken juiste motieven deel uit van ons oordeel in de komende wereld. Die schijnbaar goede daden in dit leven die voortkwamen uit egocentrische motieven zullen niet worden beloond. Die daden geboren uit pure motieven zullen zijn. Soms beangstigt het me als ik eraan denk hoeveel er in de leiding van de bediening wordt gedaan uit zelfrechtvaardigende motieven.

In Israël hebben we daar een bijzonder probleem mee. Omdat het het “heilige land” is, is er een zekere aantrekkingskracht op de bediening hier. Vanwege de geestelijke strijd die ermee gemoeid was, was het moeilijk vrucht te dragen. Dit is misschien wel het enige land ter wereld waar meer ‘ministers’ zijn dan ‘gelovigen’. Alles wat hier in de bediening wordt gedaan, wordt gefotografeerd, gepubliceerd, overdreven en vervolgens gebruikt voor fondsenwerving.

Natuurlijk is dit niet alleen een probleem voor Israël, maar een uitdaging voor degenen die ‘in de bediening’ overal ter wereld zijn. God Help ons.

I Thessalonicenzen 2:3-5
De oproep die we doen komt niet voort uit dwaling of onzuivere motieven, noch proberen we u te misleiden… We proberen niet mensen te behagen, maar God, die ons hart beproeft… We gebruikten nooit vleierij, noch deden we zetten een masker op om hebzucht te verdoezelen.

Lees dat alstublieft nog eens. We moeten dienen uit pure motieven. We moeten prediken op een manier die mensen niet op een humanistische manier wil behagen. We mogen onze keuzes in de bediening niet laten afhangen van de vraag of we er geld mee kunnen verdienen.

Sommige predikanten vertellen mensen dat ze zich moeten onderwerpen aan de plaatselijke gemeente, niet om de mensen op te bouwen, maar om het aantal van hun kudde op te bouwen. Ze vertellen mensen tienden te geven, niet zozeer om het evangelie te bevorderen en de mensen te zegenen, maar om hun salarissen te verhogen en hun budget te voldoen.

Sommigen onderwijzen een theologie van genade zonder enige morele uitdaging. Dat levert gewoon een subcultuur op die een sensuele levensstijl rechtvaardigt in de naam van Christus (Gal. 5:13). Sommige echtgenoten vertellen hun vrouwen zich te onderwerpen, niet om hen te heiligen naar het beeld van Christus (Ef. 5), maar om hen te manipuleren om hun lusten te dienen. Soms bidden we zelfs met de verborgen motivatie om onze eigen lusten te dienen (Jakobus 4:3)!

De enige opmerkelijke uitzondering op de juiste motivatie is het delen van het evangelie met ongelovigen.

Filippenzen 1:18
Het belangrijkste is dat op elke manier, of het nu uit valse of ware motieven is, Christus wordt gepredikt.

Evangelisatie is een zaak van leven en dood. Als een brandweerman iemand uit een brand redt, maakt het je niet uit of hij het doet uit motivatie om macho te zijn. En dan? Zorg dat de persoon gered wordt. Zelfs toen Yeshua degenen berispte die in Zijn naam wonderen hadden gedaan door valse motivatie (Matt. 7), noemde Hij het prediken van het evangelie niet.

Dit probleem werkt ook omgekeerd. Het evangelie delen met ongelovigen is een activiteit die het hart rein houdt. De reden dat veel leiders tegenwoordig manipulatief en egoïstisch zijn geworden, is dat ze afstand hebben genomen van eenvoudige persoonlijke evangelisatie. Het is tijd voor sommigen om van de computer af te stappen, uit de “leiderschaps”-bijeenkomsten te stappen en terug te gaan praten met ongelovigen over redding.

Ten slotte is zuiverheid van motieven een centraal doel van het bestuderen van de Bijbel.

“Het woord van God is levend en actief, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt zelfs door tot het scheiden van ziel en geest, gewrichten en merg; het beoordeelt de gedachten en motieven van het hart.” Hebreeën 4:12

We mediteren over de Schriften, niet zozeer om kennis op te doen, maar om onze houding te veranderen. Onze toegewijde “methode” is er een van het woord diep van binnen te laten doordringen en onzuivere motieven weg te snijden. Het is een dagelijkse “operatie” die de intenties van ons hart corrigeert. We staan ​​toe dat het woord van God onze innerlijke drijfveren uitdaagt en verandert.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Revive Israel – Tikkun Global , 18 augustus 2022, en opnieuw gepost met toestemming.


Bronvermelding:
Datum:        27-08-2022
Auteur:         Asher Intrater
Website:      https://news.kehila.org/


 

 

EN / NL/ עב