Als gevolg van onbehoorlijk gedrag van de kerken in het verleden hebben Joden het Nieuwe Testament te onrechte geïnterpreteerd als antisemitisch. De kerkelijke leer, dat de Joden de Zoon van God hebben gedood, heeft tot het gebruik van veel geweld geleid.

Chosen People Ministries sponsort een debat tussen dr. Michael Brown en de orthodoxe rabbijn Shmuley Boteach, op 8 augustus te houden in New York City. Het debat zal plaatsvinden van 19.30 tot 21.30 uur (NY-tijd) en zal live op YouTube worden uitgezonden.

Volgens Chosen People Ministries, een 125 jaar oude missie tot het Joodse volk, is een van de meest herhaalde beschuldigingen van de Joodse gemeenschap tegen het Messiaanse Jodendom, dat het Nieuwe Testament flagrante antisemitische uitspraken bevat. Zij die geloven dat Jezus de Joodse Messias is, zijn het daar niet mee eens.
Het debat wordt gehouden door twee van de beroemdste Joodse persoonlijkheden in hun respectieve invloedssfeer.

Het idee, dat het Nieuwe Testament antisemitisch is, is een controverse die teruggaat tot het begin van het Christendom en de vreselijke kerkelijke doctrine dat de Joden Christus, de Zoon van God, hebben gedood en daarom zijn vervloekt en moeten worden gestraft. Deze geloofsovertuigingen staan aan de basis van het gewelddadige antisemitisme van het christendom, van inquisities tot een Holocaust. In het Jodendom vormen ze de kern van de vrees voor, en de afkeer van het historische christendom.

De moderne wetenschap heeft in deze tijd geconclu­deerd, dat de geschriften van het Nieuwe Testament niet antisemitisch zijn, maar een venster zijn op een conflict en debat tussen het Joodse volk onderling. Verhitte openbare debatten, waaronder scheldpartijen tussen de concurrerende sekten van het Jodendom zoals Farizeeën, Sadduceeërs en Messias­belijdenden, waren gebruikelijk toen het Nieuwe Testament werd geschreven, net als religieuze en politieke discussies in deze tijd. Het is verkeerd om moeilijke teksten als antisemitisch te interpreteren, omdat ze gewoon een discussie tussen leden van dezelfde familie weergeven. Bovendien zijn er veel verzen in het Nieuwe Testament die verwijzen naar Gods eeuwige liefde voor het Joodse volk, Zijn uitverkoren volk.

In de afgelopen twee millennia hebben Joodse geleerden en christelijke theologen over tal van onderwerpen gedebatteerd. Historisch gezien hebben deze retorische gevechten de Joden niet veel goed gebracht, zoals David Israel ons in herinnering brengt, nu we schrijven over het komende debat over antisemitisme in het Nieuwe Testament. ‘Ten eerste was het (in het verleden) bijna onmogelijk om te debatteren met kerkelijke functionarissen die geen Hebreeuws lazen, en dus waren hun punten gebaseerd op verkeerde vertalingen; en toen maakte het niet echt uit wie het debat won – het werd meestal gevolgd door het verbranden van Joodse boeken, synagogen en Joden,’ schrijft David Israel terecht in zijn artikel in TheJewishPress.com.

De tijden zijn echter veranderd en niemand gaat na het debat boeken verbranden, hoewel sommigen hun YouTube-abonnement misschien opzeggen. Bovendien is Dr. Brown goed thuis in de Hebreeuwse tekst van de Schriften, en zou hij in staat moeten zijn om zich staande te houden in een discussie over de oude Bijbelse betekenis ervan. Beide mannen zullen zeker bereid zijn om te discussiëren, geladen met verzen in het Nieuwtestamentisch Grieks.

David Israel denkt ook dat het niet verstandig is om te debatteren met een Messiasbelijdende Jood (hij noemt Brown een ‘Jood voor Josjka’, wat een soort Jiddische koosnaam voor Jezus is die Joden mogelijk maakt om de ‘verboden naam’ niet te noemen). ‘De Talmoed ontmoedigt een vrijwillig religieus debat met heidenen, onder verwijzing naar Chagiga 13a: “Rabbi Ami zei: men communiceert de Torah niet aan een heiden, zoals gezegd is (Psalm 147:20) ‘Hij heeft dit voor geen enkel heidenvolk gedaan, en zij kennen Zijn wetten niet”’. David Israel schrijft. ‘Dr. Brown een “heiden” noemen die de Torah niet kent, zal voor Boteach geen bijzonder goede coachingsstrategie zijn als de rabbijn zich in het debat staande wil houden. Brown is een Joodse gelovige in Jezus, geen niet-Jood, en hij is bekend om zijn kennis van de Torah en zijn publieke debat­vaardigheden. Rabbijn Shmuley Boteach, die ook een groot debater is, zal zeker voorbereid komen.’

Rabbijn Shmuley Boteach was 11 jaar lang rabbijn aan de Oxford University in Engeland. Hij schreef 30 best verkochte boeken over het Jodendom, waaronder ‘Kosher Jesus’, en is presentator van The Shmuley Show, de meest beluisterde radioshow in Amerika, en The Rabbi Shmuley Show op het Oprah and Friends Radio Network.

Dr. Michael Brown is de presentator van de landelijke radio-uitzending Line of Fire. Hij heeft een Ph.D. in talen van het Nabije Oosten en is hoogleraar Bijbel- en Joodse studies geweest bij verschillende toonaangevende seminaries. Brown is de auteur van 27 boeken, waaronder de veelgeprezen vijfdelige serie ‘Antwering Jewish Objections to Jesus’. Hij wordt algemeen beschouwd als een van ’s werelds meest vooraanstaande verdedigers van het Messiaans-Joodse geloof.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         24-07-2019
Auteur:         David Lazerus
Beeld:            Jack Benley/Flash90
Website:       https://israeltoday.nl/

– – – – –

 

 

EN / NL/ עב