Want dat is het, een kleuterschool die er een puinhoop van heeft gemaakt en waarvan de kinderen (politici) elkaar van van alles en nog wat beschuldigen en voorlopig niet samen door één deur kunnen.

In de ontmoetingen met Rivlin zegt de ultra-orthodoxe partij UTJ dat het zijn veto tegen Yair Lapid (Blue & White) niet opheft vanwege zijn ‘aanzetten tot haat’ en zegt de rechtse Yamina partij dat het niet met Gantz zal onderhandelen als hij wordt aangewezen om een coalitie te smeden.

Nadat een leider van de Arabische Balad partij (één van de partijen in de Joint Arab List) de president op de hoogte heeft gesteld dat haar drie Knesset leden Benny Gantz niet steunen heeft Gantz nu 54 Knesset leden achter zich, terwijl Netanyahu er 55 heeft.

Gantz van Kachol Lavan (Blauw & Wit) heeft vanaf het begin geroepen wel met Likud zaken te willen doen, maar dan moet Netanyahu van het toneel zijn verdwenen.

En dan is er ook nog Lieberman, de kingmaker met zijn acht Knesset-zetels, die geen van beiden zijn steun heeft gegeven.

Hij vindt namelijk, dat er een brede liberale/seculiere eenheidsregering moet komen zonder de ultra orthodoxe partijen, iets waar Gantz en Netanyahu weer op tegen zijn.

President Rivlin kan nu uit de volgende scenarios een keuze maken. Hij kan Netanyahu aanwijzen om als eerste te proberen een regering samen te stellen omdat hij de steun heeft van 1 Knesset-zetel meer. Dat zou in het plaatje van Blue & White passen die hopen dat dat hem niet zal lukken.

Hij moet dan zijn mandaat teruggeven waarna de president Gantz zal aanwijzen een nieuwe poging te ondernemen. Gantz hoopt dat op dat moment de Likud zal beslissen afscheid van Netanyahu te nemen, zodat zijn poging een grotere kans van slagen zal hebben.

Het tweede scenario is dat hij Gantz opdracht geeft als eerste een regering samen te stellen die zo breed mogelijk kan steunen op gekozen Knessetleden. De verwachting is dat de ultra-orthodoxe partijen dan eieren voor hun geld kiezen en hun ban van Lapid opheffen, omdat ze anders niet aan een nieuwe regering kunnen meedoen.

Lieberman zou in dat scenario de oppositie ingaan.

Een derde mogelijkheid is dat president Rivlin zijn autoriteit gebruikt en een Knessetlid benoemt om een eenheidsregering te gaan samenstellen. Bij wet heeft hij die mogelijkheid.

Als dat laatste gebeurt is er één ding zeker, noch Netanyahu noch Gantz wordt premier, een scenario dat beiden niet willen.

Hoe het verder gaat horen we ongetwijfeld in de komende uren en dagen.

Inmiddels is zojuist bekend geworden president Rivlin Netanyahu en Gantz heeft uitgenodigd vanavond naar zijn residentie te komen in een poging de twee nader tot elkaar te brengen.

Wordt vervolgd…

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         23-09-2019
Auteur:         Joop Soesan
Beeld:          Mark Neyman (GPO)
Website:       www.joods.nl

– – – – –

EN / NL/ עב