President Isaac Herzog heeft zondag officieel Benjamin Netanyahu belast met de taak om de 37ste ​​regering van Israël te vormen, een overwinning voor de voormalige ervaren premier die had gezworen terug aan de macht te komen.

Na een periode van ongekende politieke impasse die vijf verkiezingen in minder dan vier jaar afdwong, gaven de verkiezingen van 1 november Netanyahu en zijn extreemrechtse en ultraorthodoxe bondgenoten een duidelijke meerderheid van 64 zetels in de 120-zetels tellende Knesset.

Na de partijen te hebben bedankt voor hun aanbevelingen en erop te wijzen dat Netanyahu veel meer aanbevelingen ontving dan wie dan ook, zei Herzog ook dat hij “niet onwetend” was van Netanyahu’s lopende corruptieproces, maar dat het Hooggerechtshof in het verleden had geoordeeld dat dit geen belemmering hoeft te zijn om Netanyahu het mandaat toe te kennen.

“De staat Israël heeft een regering nodig die, zelfs als haar samenstelling niet alle wereldbeelden en delen van de wetgevende macht weerspiegelt, toch een proces van verbinding en eenwording weet te leiden – tussen alle delen van ons volk – en een verantwoordelijke, voorzichtige, open, openhartige en aandachtige dialoog met de andere takken van de overheid”, zei Herzog.

Herzog noemde Netanyahu een “ervaren ambtenaar die een overvloed aan hogere functies in ons land heeft vervuld”, en concludeerde dat “de belangrijkste taak is om een ​​regering en een coalitie te leiden die zich bewust zal zijn van de enorme verantwoordelijkheid die aan hen is toegewezen, en aan het feit dat verkiezingen in Israël geen nulsomspel zijn.”

Netanyahu reageerde door te zeggen dat hij deze keer net zo opgewonden was om het mandaat te ontvangen als de eerste keer dat hij het ontving, in 1996.

“De kiezers hebben ondubbelzinnig vertrouwen gegeven in mij en de Likud, evenals in de partijen die met ons samenwerken. Maar ik wil zeggen: ik ben van plan de premier te zijn van iedereen, voor degenen die op mij hebben gestemd en degenen die niet op mij hebben gestemd ik”, zei hij.

Hij vervolgde door te zeggen: “Zelfs als er meningsverschillen zijn tussen delen van de mensen over fundamentele kwesties, zijn er meer dan genoeg kwesties waar de overgrote meerderheid het over eens kan zijn. We zijn broeders, het is de bedoeling dat we zij aan zij leven”.

De rechtse veteraan heeft minstens 28 dagen om een ​​coalitie op te bouwen met zijn bondgenoten, de twee ultraorthodoxe joodse partijen en een opkomend extreemrechts bondgenootschap genaamd Religieus Zionisme. Eventueel kan hij om een verlenging van 14 dagen vragen aan de President.

Zijn stappen in de komende weken zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, aangezien in sommige kringen het onbehagen toeneemt over Netanyahu’s beleidsplannen en de doelen van zijn controversiële regeringspartners.

Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe regering ingrijpende justitiële hervormingen zal doorvoeren, een lang gekoesterde prioriteit van rechts van Israël.

Dat zou een zogenaamde “override-clausule” kunnen omvatten, die de Knesset het recht geeft om uitspraken van het Hooggerechtshof teniet te doen wanneer het nieuwe wetten als onwettig zou verklaren.

De nieuwe regering Netanyahu kan ook de volledige controle krijgen over de benoeming van rechters bij het Hooggerechtshof, een rol die momenteel wordt bekleed door een panel van wetgevers, zittende rechters en advocaten. Hierdoor zou de neutraliteit van het hoogste rechtsorgaan van Israël, teniet worden gedaan.


Bronvermelding:
Datum:        13-11-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Koby Gideon / GPO
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב