Volgens officiële gegevens heeft Portugal ongeveer een derde van ongeveer 33.000 aanvragen voor staatsburgerschap goedgekeurd op grond van de 2015-wet voor afstammelingen van Sefardische Joden.

Aanvragen op basis van de wet van 2015, voornamelijk uit Israël, Turkije, Brazilië en Venezuela, stegen in 2018 met een toename van 10 procent. In 2018 werden 41.324 dergelijke verzoeken ingediend, zo publiceerde het Portugese Publico-blad vorige maand. Het was de hoogste score in minstens vijf jaar.

In het rapport staat niet hoeveel aanvragen zijn geweigerd.

Israël, dat Portugal voor het jaar 2015 niet meer dan een paar dozijn nieuwe burgers per jaar bezorgde, leverde in 2018 4.289 aanvragen, het op één na hoogste aantal van alle landen na Brazilië. Israëliërs dienden meer naturalisatieaanvragen in dan zelfs voormalige Portugese koloniën zoals Kaapverdië (4.259) en Angola (1.953).

Burgers van Turkije, die in de afgelopen jaren maar weinig aanvragen voor het burgerschap van Portugal hadden ingediend, waren in de laatste jaren 1.141 personen. Venezolanen hebben 562 dergelijke verzoeken ingediend.

De Dienst Buitenlanders en Grenzen vertelde Publico dat de toename voornamelijk te danken was aan de wet over afstammelingen van Sefardische Joden die in 2015 zijn aangenomen.

Portugal heeft die wet aangenomen kort voordat Spanje een soortgelijke wet heeft aangenomen, die restrictiever is en eindigt in oktober 2019. Duizenden nakomelingen van Sefardim hebben het Spaanse staatsburgerschap verkregen. De wet van Portugal is van onbepaalde duur. Beide landen zeiden dat de wet zou goed zijn voor de door de kerk geleide vervolging van Joden in de 15e en 16e eeuw, bekend als de inquisitie.

– – – – –
Wikipedia:
Sefardische Joden of Sefardim zijn Joden van wie de voorouders in Spanje en Portugal leefden. In 1492 werden zij als gevolg van het verdrijvingsedict gedwongen Spanje te verlaten, dan wel zich tot het christendom te bekeren. In 1497 werden de Sefardim in Portugal voor dezelfde keuze gesteld. Hiermee kwam een einde aan een periode van openlijke Joodse aanwezigheid op het Iberisch Schiereiland, die in ieder geval teruggaat tot vóór de Romeinse verovering van Iberië.
De term Sefardim is afgeleid van het Hebreeuwse woord “Sefaràd”, dat Spanje betekent. De taal van de Sefardim is het Ladino, een aan het Spaans verwante taal met veel Hebreeuwse woorden. Deze taal is echter bijna uitgestorven: Sefardische Joden spreken nu voornamelijk (in IsraëlModern Hebreeuws en ook in andere landen de landstaal.
De Sefardische Joden stonden in West-Europa vaak meer in aanzien dan de Asjkenazim, de Joden uit Oost-Europa. De Sefardim speelden een rol in bankwezen en wetenschap. Een aantal van hen werd in de adelstand verheven, zoals de familie Lopes Suasso.

EN / NL/ עב