Hoe is het mogelijk dat de PKN in een bericht op de website Israël de schuld geeft van de vlucht van de 700.000 Palestijnen in de periode van 1947/1949 uit Israël? Dan ben je wel heel erg met geschiedvervalsing bezig, juist op het moment dat de staat Israël 75 jaar bestaat. De Palestijnen spreken over de ‘Nakba’, oftewel de ramp of catastrofe.
De Verenigde Naties hadden 75 jaar geleden besloten dat Israël weer een eigen thuisland zou krijgen. Israël accepteerde dat, hoewel het voor hen een klein gebied was, met een gedeeld Jeruzalem en een eigen staat voor de Arabieren die er woonden, maar de Arabische volken verwierpen het verdelingsplan.

Direct nadat de staat Israël in 1948 werd uitgeroepen, werd de nieuwe staat aangevallen door de omringende Arabische landen. Die riepen de Arabische inwoners van het land op te vluchten. Als Israël verjaagd en vernietigd zou zijn, zouden ze weer terug kunnen keren.
Maar het liep anders. Israël won de ongelijke strijd, het was werkelijk een Godswonder. Je kunt er moeilijk Israël de schuld van geven dat ze de strijd tegen de Arabische volken wonnen. Die hadden zelf het risico genomen Israël aan te vallen.

Geen woord over de bijna 1 miljoen Joodse mensen die werden verdreven uit Arabische landen
Ook pijnlijk in de verklaring van de PKN is dat er met geen woord wordt gesproken over het lijden van het Joodse volk. Over de vele duizenden slachtoffers die aan Joodse zijde in de strijd vielen en ook niet over de bijna 1 miljoen Joodse mensen die met achterlating van al hun bezittingen de Arabische landen moesten ontvluchten, omdat ze er niet langer werden getolereerd.

De PKN laat zich hierin leiden door de Palestijnse partners van ‘Kerk in Actie’, zo is te lezen in de verklaring op de website en focust zich op het leed van Palestijnse christenen. Dat die het slachtoffer zijn van hun leiders, nee, dat komt niet ter sprake. En van enige verbondenheid met het land en het volk van Israël is bij de PKN weinig meer over, als je deze verklaring leest. Hoewel er gelukkig velen in de PKN zijn die het hier niet eens zijn.

Tamelijk bizar is dat de verklaring afsluit met, tussen haakjes, dat wel: (Zacharia 2:8). Dat zou kunnen slaan op de voorgaande geciteerde woorden uit vers 5. Helemaal erg zou het zijn als die tekst bewust wordt vermeld om toegepast te worden op de Palestijnen. Dat zou ver naast de waarheid zijn. Het gaat in die tekst juist over het Joodse volk, Gods oogappel.

En zeker, laten we in onze gebeden het Palestijnse volk (wat overigens niet bestaat, het zijn Arabieren) en de Palestijnse christenen niet vergeten, bid om hun bekering, bid om verzoening, bid om vrede, maar laten we wel de geschiedenis rechtdoen en blijven bidden om de vrede voor Jeruzalem.

_____________________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
20-05-2023

Auteur:
Dirk van Genderen (uit de nieuwsbrief, met toestemming overgenomen)

Beeld:
Deze illustratie laat zien door wie de jonge staat Israël werd aangevallen, direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid in mei 1948.

Website:
www.dirkvangenderen.nl

_______________________________________________________________________

EN / NL/ עב