Elkan van der Raaf op Twitter Schokkend: de Palestijnse terreurgroep Nasser Salah al-Din : Brigade heeft een foto gepubliceerd met de tekst: “er is een einde voor elk begin”. Op de achtergrond Holocaustherdenkingscentrum Yad Vashem, waar deze week wordt stil gestaan bij 75 jaar bevrijding Auschwitz.

De Nasser Salah al-Din Brigade, de gewapende tak van het Palestijnse Volksverzetscomité, grijpt het World Holocaust Forum aan dat deze week in Yad Vashem plaatsvindt voor het publiceren van stuitende statements.

Meer dan 40 wereldleiders, waaronder Koning Willem-Alexander, komen deze week bijeen in Jeruzalem om te herdenken dat 75 jaar geleden concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Reden voor de Nasser Salah al-Din Brigade, de gewapende tak van het Palestijnse Verzetscomité, om stuitende statements op het internet te publiceren.

Op de sociale media-kanalen van de Palestijnse terreurgroep zijn afbeeldingen gepubliceerd met op de achtergrond een herdenkingsmonument van het museum van Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem. Op de ene staat in zowel Arabisch als gebrekkig Hebreeuws de tekst “”er is een einde voor elk begin” en het getal 75 op een klok. Op de andere zijn de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu met een schoenafdruk op hen afgebeeld met in gebrekkig Hebreeuws de tekst: “voor jullie is geen toekomst in ons land”.

Elkan van der Raaf op Twitter
De Nasser Salah al-Din Brigade heeft nog een afbeelding gepubliceerd met Yad Vashem als achtergrond, met als tekst: “voor jullie is geen toekomst in ons land”. Op de foto staan de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu met een voetstap op hen afgebeeld.

Het Palestijnse Volksverzetscomité ligt wat ideologie betreft dicht bij Hamas. Het Comité noemt het implementeren van Sharia een “verplichting voor alle leden van de Ummah” (de islamitische gemeenschap). Het Comité spreekt van een “heilige oorlog” waarin twee kampen zijn: Het kamp van eenheid en geloof aan de ene kant, en aan de ander kant het kamp van ongeloof en verguizing. Onderhandelingen met Israël worden door het Volksverzetscomité dan ook afgewezen en stelt dat de gewapende strijd met als doel de vernietiging van de Joodse Staat de enige manier is om “Palestina te bevrijden”.

In een officiële krant van de Palestijnse Autoriteit wordt het World Holocaust Forum ook al aangegrepen voor bizarre statements. In Al-Hayat Al-Jadida roept Fatah-vertegenwoordiger Yahya Rabah op tot moord om de herdenking te verstoren. “Een schot kan de ceremonie verstoren, een dode en het wordt afgelast”, aldus Rabah in zijn column afgelopen weekeinde.

______________________________

Bronvermelding
Auteur: Elkan van der Raaf
Datum: 20 januari 2020
Website: www.cidi.nl
Hoofdafbeelding: altahrir.wordpress.com
Tekstafbeeldingen: CIDI

______________________________

EN / NL/ עב