De steun onder de Palestijnse bevolking voor de tweestatenoplossing neemt af. Dat stelt het Palestinian Center for Policy and Survey Research vast in zijn maandelijkse peiling. HET PCPSR stelt verschillende redenen voor de afname in deze steun vast – waaronder de sloop van huizen in Wadi al-Hummus, annexatiebeloftes, onvrede over Palestijns leiderschap en wantrouwen in de Verenigde Staten.

42% van de Palestijnen is momenteel voorstander van de tweestatenoplossing. Drie maanden geleden, zo meldt het PCPSR, stond dit nog op 47%. Een meerderheid van de ondervraagde Palestijnen stelt dat de tweestatenoplossing niet langer levensvatbaar is door de voortdurende uitbreidingen van Israëlische nederzettingen.

Slechts een kwart van de Palestijnen ziet in onderhandelingen de meest effectieve manier om de Israëlische bezetting te beëindigen. Het PCPSR ziet een toename in de steun voor gewapend verzet, dat nu op 44% staat. De helft van de ondervraagden is voorstander van een nieuwe intifada. Een meerderheid juicht dan ook de aanslag van vorige maand toe waarbij een 17-jarig Israëlisch meisje om het leven kwam.

Onderzoeker Khalil Shikaki vermoedt dat de recente afname in steun voor de tweestatenoplossing met name te wijten is aan de annexatieplannen van Netanyahu. In aanloop naar de verkiezingen van 17 september kondigde de Israëlische premier aan de Jordaanvallei te zullen annexeren als hij herkozen wordt. Later voegde hij Hebron en Kiryat Arba toe aan zijn toezegging.

Daarnaast is sprake van een groot wantrouwen ten aanzien van de Amerikaanse president Trump. Een meerderheid van de door het PCPSR ondervraagde Palestijnen is tegen een hervatting van dialoog met de VS door de Palestijnse Autoriteit. Zowel het Amerikaanse voorstel om Palestijnse vluchtelingen in hun gastlanden te integreren, als het proefballonnetje van ambassadeur Friedman om de Palestijnen zelfbestuur in plaats van volledige soevereiniteit te verlenen, wordt door de Palestijnen massaal afgewezen. 64% van de gepeilden is ervan overtuigd dat het nog te onthullen vredesplan van Trump slecht zal zijn en wijst het bij voorbaat af.

Ook in het Palestijnse leiderschap hebben de Palestijnen weinig vertrouwen. Bijna de helft denkt dat er voorlopig geen verkiezingen zullen plaatsvinden en 61% wil dat president Abbas aftreedt. Het statement van de PA-president dat de overeenkomsten met Israël niet langer worden geïmplementeerd, wordt door een meerderheid dan ook als gebakken lucht gezien.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         19-09-2019
Website:      https://www.cidi.nl

– – – – –

EN / NL/ עב