PA-parlementariërs eisen dat Israël als crimineel wordt behandeld over gedeeltelijke blokkade van de door Hamas gecontroleerde enclave.

Wetgevers van de Palestijnse Autoriteit hebben een officiële klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen Israël over de gedeeltelijke blokkade van de Gazastrook.

De klacht stelt dat de “onrechtvaardige” belegering van de Gazastrook een “oorlogsmisdaad” en een “misdaad tegen de menselijkheid” is volgens internationale wetten en conventies.

De initiatiefnemers van de klacht presenteerden de stap als hun heilige nationale, wettelijke en humanitaire plicht als onderdeel van de inspanningen om Israël te delegitimeren en te isoleren en eisen dat zijn leiders worden berecht voor hun “misdaden”.

De leden van het PA-parlement riepen de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof op om niet toe te geven aan de Israëlische druk om aan “gerechtigheid” te ontkomen en om onmiddellijk te handelen “in overeenstemming met de principes en wetten van het hof.”

Israël handhaaft een gedeeltelijke blokkade van de Gazastrook sinds de kustenclave werd overgenomen door de terroristische organisatie Hamas, die streeft naar de vernietiging van de Joodse staat en de genocide op het Joodse volk. Humanitaire goederen zijn toegestaan in Gaza, terwijl militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik beperkt zijn. Duizenden Gazanen krijgen ook vergunningen om Israël binnen te komen om er te werken.

In 2010 oordeelde een onderzoekscommissie van de VN dat de blokkade van Gaza door Israël legaal was gezien de staat van oorlog met de terroristische organisatie Hamas en op grond van het principe van zelfverdediging.

De regering van Egypte, die een grens deelt met Gaza, handhaaft ook een blokkade van de enclave, maar wordt niet genoemd in de klacht van de PA.

_________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
26-6-2023

Auteur:
Chris Mitchell

Beeld:
The Hague/ Reuters

website:
www.israelinternationalnews.com

 

 

 

EN / NL/ עב