28 juli 2022

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had:
“Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent,
naar het noorden,
het zuiden,
het oosten en
het westen.
Want al het land dat u ziet, zal Ik
voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven.”
Genesis 13:14-15

Een Joods stadje in Samaria behaalde woensdag een grote juridische overwinning toen het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde tegen pro-Palestijnse procespartijen die het probeerden te slopen.

Met ongerepte uitzichten op de Jordaanvallei en de Dode Zee, zit Mitzpe Kramim op kliffen boven de Bika, de Hebreeuwse term voor het stuk land dat Israël scheidt van zijn buurman in het oosten, Jordanië.

Gelegen op ongeveer 45 minuten van Jeruzalem, heeft deze bruisende, op de Thora gerichte gemeenschap onder haar bewoners professionals, boeren en leraren van wie velen zijn opgegroeid in de Binyamin-regio van Samaria. De stad deelt een supermarkt en andere voorzieningen met een nog grotere gemeenschap genaamd Kochav HaShachar, bestaande uit 400 huishoudens.

De steden trekken toeristen aan van over de hele wereld, die de paden van Har HaKuba bewandelen en rondleidingen volgen door een lokaal biologisch zeepbedrijf genaamd Adva, opgericht om werkgelegenheid te bieden aan mensen met beperkingen.

Ondanks dat Mitzpe Kramim meer dan twee decennia geleden werd opgericht, mèt toestemming van de Israëlische regering, heeft het Hooggerechtshof jarenlang rechtszaken gevoerd om de inwoners van de stad te verdrijven.

In 1999 verwierven bewoners de grond legaal van de toenmalige relevante autoriteiten, die voor zichzelf het recht behielden om het gebied dat Mitzpe Kramim werd, over te dragen. Tien jaar later hielp een linkse juridische organisatie een groep Palestijnen die beweerden dat zij de rechtmatige eigenaren waren van het stuk land, en spande een zaak aan bij het Hooggerechtshof om te proberen de gezinnen uit hun huizen te verdrijven.

Mitzpe Kramim reageerde met een rechtszaak in de rechtbank van Jeruzalem met het argument dat hun gemeenschap wordt beschermd door een overheidsregeling die is ontworpen om degenen te beschermen die te goeder trouw land verwerven, zelfs als de verkoper zich vergiste met betrekking tot zijn recht om het onroerend goed over te dragen.

Die theorie had steun gekregen van de toenmalige procureur-generaal Avichai Mandelblit, die zei dat het wel van toepassing was op gemeenschappen in Judea en Samaria, een regio die in de betreffende overheidsregeling was uitgesloten.

In augustus 2018 oordeelde rechter Arnon Darel van de districtsrechtbank van Jeruzalem in een afzonderlijke maar gerelateerde zaak in het voordeel van de inwoners van Mitzpe Kramim.

Niettegenstaande deze beslissing bleef tegen de zaken beroep worden aangetekend.

Een overwinning voor ‘de rechtsstaat’

In 2020 oordeelde een panel van het Hooggerechtshof met drie rechters 2-tegen-1 dat de norm voor “te goeder trouw” niet was gehaald door Mitzpe Kramim, die dus zou worden vernietigd.

Bewoners gingen in beroep en een groter panel van zeven rechters van het Hooggerechtshof oordeelde woensdag dat de marktreguleringsregel kan worden toegepast, wat zou betekenen dat Mitzpe Kramim voldoet aan de norm van ’te goeder trouw’, waardoor de sloop ervan uiteindelijk wordt verboden.

De Yesha-raad prees het besluit voor het beëindigen van “jaren van gerechtelijke marteling, jaren van linkse organisaties die de middelen van de staat verspillen”, meldden Israëlische media.

Deze precedent scheppende uitspraak zou andere Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria kunnen helpen die juridisch aangevallen worden via het Israëlische rechtssysteem. Gedwongen evacuaties van gemeenschappen in Judea en Samaria blijven tenslotte een probleem voor Joodse Israëli’s, van wie sommigen uit hun huizen worden verdreven die ze jarenlang hebben bewoond.

“We hebben in onschuld en eerlijkheid het grootste deel van ons spaargeld geïnvesteerd in een huis in het hart van Israël, en we waren verbijsterd toen we erachter kwamen dat de autoriteiten ons in de steek hadden gelaten en onze families en levens in voortdurende onzekerheid en stress hadden gebracht,” zei Shlomo Zwickler, een praktiserende Israëlische advocaat en inwoner van Kochav HaShachar wiens huis aanvankelijk werd getroffen door de zaak van het Hooggerechtshof tegen Mitzpe Kramim.

Toen het besluit van 2018 werd uitgesproken, zei Zwickler dat “het de rechtsstaat nieuw leven inblaast voor onschuldige, goedbedoelende mensen die te goeder trouw opereren en slechts hun leven in hun voorouderlijk thuisland willen leven.”

Hij reflecteerde ook op het harde werk, de ontwikkelingen en de financiële middelen die de bewoners van Mitzpe Kramim in hun gemeenschap investeerden en het diepe gevoel van teleurstelling en verraad dat volgde, toen de regering probeerde het land waarop hun huizen waren gebouwd te herverdelen en de woningen in illegale structuren poogde te transformeren.

Met duizenden huizen in Judea en Samaria die worden geconfronteerd met een hachelijke situatie die vergelijkbaar is met die van Mitzpe Kramim, kan de uitspraak van het Hooggerechtshof deze week een grote impact hebben op de toekomst van een aantal gemeenschappen in Judea en Samaria.

Na het nieuws van de uitspraak voerde voormalig premier Benjamin Netanyahu een videogesprek met verschillende inwoners van de stad, dat woensdagavond de juridische overwinning vierde.

Bron: Ebin Sandler, United with Israel

EN / NL/ עב