De nieuwe ArchCUT3-D technologie verkent 3-D micromorfologische kenmerken van gravures met ongekende precisie, waardoor nieuwe inzichten worden onthuld.

Een team van de Hebreeuwse Universiteit (HU), bestaande uit een rekenarcheoloog, een kunstenaar en een computerprogrammeur, heeft nieuwe inzichten verworven in oude rotsgravures en de technieken die werden gebruikt door oude graveurs op vindplaats 25 in het Timna Park, 18 kilometer ten noorden van Eilat in de Arava.

De studie die het team “baanbrekend” noemde, heeft experts in de ban gehouden en biedt een nieuw perspectief op de productieprocessen van deze fascinerende ingekerfde rotsen. Het onderzoek is zojuist gepubliceerd in Nature’s Humanities and Social Sciences Communications journal onder de titel: “Herkennen van techniekvariatie in rotsgravures: ArchCUT3-D voor micromorfologische analyse”.

Traditioneel richtte de studie van gegraveerde afbeeldingen zich op iconografie, iconologie en stilistische kenmerken en werd er geen aandacht besteed aan de fijne kneepjes van de graveertechnieken. Maar de innovatieve onderzoeksmethode die ze in het onderzoek introduceerden, legt de nadruk op het karakteriseren van de technieken die gebruikt werden bij het maken van rotsgravures in de oudheid.

Door technologische variaties te beschouwen als indicatoren van het productieproces van de graveur, wilden de teamleden ons begrip van deze oude kunstwerken vergroten.

Graveertechnieken krijgen meestal niet genoeg aandacht
Om het onderzoek uit te voeren werden 3-D scans van twee oude gravures en moderne graffiti van de site verkregen. Deze scans werden nauwgezet geanalyseerd met ArchCUT3-D, gespecialiseerde software die ontwikkeld is om de 3-D micromorfologische kenmerken van de insnijdingen die de gravures vormen te beoordelen. ArchCUT3-D maakt een nauwkeurige en herhaalbare analyse mogelijk door 3-D plakjes van de insnijdingen te maken en de micromorfologie van het oppervlak te onderzoeken.

ArchCUT3-D Software. (credit: Lena Dubinsky/Computational Archaeology Laboratory)

De resultaten van het onderzoek geven aan dat verschillende insnijdingen in de gravures werden uitgevoerd met behulp van verschillende technieken. Door onderscheidende kenmerken te identificeren, toonde het team met succes de unieke aspecten van de graveerbewerkingen, zoals ergonomische omstandigheden en het consistentieniveau van de graveerbewegingen.

Ze zeiden dat het gebruik van ArchCUT3-D software in dit onderzoek een belangrijke computationele vooruitgang is op dit gebied, omdat het de herkenning van insnijdingstechnieken mogelijk maakt aan de hand van micromorfologische specificaties en de reconstructie van graveerbewegingen en individuele productieprocedures vergemakkelijkt. De technologie opent opwindende mogelijkheden voor het begrijpen van het vakmanschap en de culturele betekenis achter oude rotsgravures.

3-D Scanning in Timna Park. (credit: Lena Dubinsky/Computational Archaeology Laboratory)

Prof. Leore Grosman, hoofd van het Laboratorium voor Computationele Archeologie van de HU, was enthousiast over de bevindingen van het onderzoek en zei dat “ons onderzoek een nieuw perspectief biedt op oude rotsgravures door in de fijne kneepjes van hun productieproces te duiken. Door de technologische geheimen achter deze gravures te ontsluieren, krijgen we waardevolle inzichten in het vakmanschap, de artistieke expressie en de culturele context van onze voorouders.”

De implicaties van dit onderzoek reiken verder dan de wetenschappelijke gemeenschap, want de nieuwe kennis over oude graveertechnieken heeft de potentie om ons begrip van menselijke culturen door de geschiedenis heen te veranderen, aldus de onderzoekers. Ze hopen dat hun bevindingen verder onderzoek zullen stimuleren en interdisciplinaire samenwerking zullen bevorderen om de mysteries rond deze oude kunstwerken te ontrafelen.

Naast Grosman bestond het onderzoeksteam uit HU-promovenda Lena Dubinsky en Dr. Marcelo David, een expert in zachte samengestelde materie fysica en biofysica.

_________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
30-6-2023

Auteur:
Ben Cohen

Beeld:
3-D model of engraved chariots in Timna Park. (photo credit: Lena Dubinsky/Computational Archaeology Laboratory)

Website:
www.israelnationalnews.com

 

 

 

EN / NL/ עב