Deze dagen wordt Israel, Gods volk, Gods oogappel zonder ophouden door haar vijanden van rondom belaagd met allerlei wapentuig.
 
We ontvangen nu al bijna twee dagen berichten van mensen, kinderen en ouderen die voor de raketregen de schuilkelder moeten opzoeken. Israel is deze dagen in benauwheid. 
 
We lezen in 2 Kronieken 20 van een vergelijkbare situatie waar het volk belaagd wordt.
 
Als reactie daarop lezen we:
 
Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen.
Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf,
en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.
 
De reacties op de berichtgeving zijn van verschillende aard. Echter de beste reactie is door in gebed voor het aangezicht van de HEERE te gaan staan en Hem te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
 
De redactie van Radio Israel.nl roept u op de huidige situatie in uw gebed aan de HEERE voor te leggen. Hij is een God van wonderen. Gisteren en vandaag.

– – – – – 

EN / NL/ עב