De Amerikaanse voorganger Jonathan Cahn heeft recent een oproep doen uitgaan tot wereldwijde verootmoediging en terugkeer naar God. De dag is gepland op zaterdag 26 september 2020.

“We staan op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Een tweesprong die permanent de koers van de wereld ten goede of ten kwade kan bepalen, naar rampspoed of verlossing.
We zien nu wat de Bijbel voorspelt. De grote afval, de grote afvalligheid, het wegkeren van God. God buiten alles plaatsen. Het promoten van seksuele immoraliteit. Het doden van miljoenen ongeboren baby’s. Een opkomende cultuur van duisternis en goddeloosheid. We zien naties die God kenden, maar zich nu tegen Hem en Zijn wegen keren. – We weten dat er een afval komt, maar de Bijbel voorzegt ook dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Opwekking is mogelijk. Maar opwekking kan alleen maar komen door verootmoediging. – God zegt: “Als Mijn volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven, Ik zal hun gebeden verhoren en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14)

Zie hier de video van Jonathan Cahn (5 minuten).

De oproep is om in hoofdsteden van landen een nationale bijeenkomst te organiseren, met zoveel mogelijk christelijke leiders, gelovigen en kerkelijke vertegenwoordigers. Ook in zoveel mogelijke andere steden. In kerken, in huizen, door het hele land. Een dag van omkeer die een begin kan zijn van een beweging van berouw en bekering, van gebed, eerst voor Gods volk, en dan voor onze eigen natie. Om terug te keren naar God in gebed, gerechtigheid, heiligheid, in de verspreiding van het Evangelie door de Heilige Geest en om voorbede te doen voor ons eigen land.”

Deze “Dag van omkeer” is gepland op zaterdag 26 september 2020.

Van 18 t/m 28 september staan de Bijbelse tien dagen van berouw op de kalender (de 18e is de Dag van Bazuingeschal, ook wel Rosh HaShanah genoemd). De oproep is ook om die dagen apart te houden voor intensief gebed en vasten (op 29 september is Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.)

EN / NL/ עב