Een open brief aan Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1), gestuurd naar aanleiding van haar Kamervragen over de CIDI collegereeksen aan minister Dijkgraaf.

Geachte mevrouw Simons,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor onze organisatie: het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI), een organisatie die u en uw partij gezien de intensieve belangstelling kennelijk fascineert. CIDI bestrijdt antisemitisme maar is  bovendien ook belast met de zorgen dat informatie en kritiek over Israel eerlijk zijn, op feiten is gebaseerd en recht doet aan de werkelijke situatie, in het bijzonder rondom het lang voortdurende conflict met de Palestijnen. We zetten ons in voor een politieke behandeling, eentje die vanuit Nederland  recht doet aan de complexe verhoudingen en situatie aldaar. Op onze website www.cidi.nl  kunt u hier meer over vinden en  onze standpunten lezen.  

Een van onze jaarlijkse activiteiten is de collegereeks. Daar refereert u naar in uw vragen aan minister Dijkgraaf, verstuurd op 25 maart 2022 met kenmerk 2022Z05737. U vraagt waarom er een Palestijnse perspectief ontbreekt. In de bijlage hieronder heb ik de lijst van sprekers (en onderwerpen) van onze collegereeks van de afgelopen 2 jaar genoteerd. Daaruit is duidelijk op te maken dat er meerdere perspectieven worden aangeboden, Nederlands, Israelisch, internationaal, en ook de Palestijnse. Zo spraken Prof. Khallil Shikaki over het Palestijnse perspectief (in meervoud, overigens, want er zijn meerdere Palestijnse perspectieven) en Mohammad Darawashe over de verhouding tussen Joden en Arabische Israeli’s. De sprekers hebben allemaal bewezen academische achtergronden.  

Al deze lezingen zijn – met dank aan de Coronatijdperk – opgenomen en zijn beschikbaar via onze website en ons You Tube-kanaal. Iedereen kan zich op de hoogte stellen van het programma, evenals van de inhoud – u ook. U had natuurlijk ook deze openbare informatie vooraf kunnen raadplegen, en was uw vraag overbodig.

We betreuren het dat u onze organisatie voortdurend in een verkeerd daglicht brengt. Ook vragen wij ons af of dit het resultaat is van de lastercampagne van enkele ‘Palestijnse belangen organisaties’,  die zich meer bezig lijken te houden met het aanvallen van CIDI dan met het zorgen voor de belangen van Palestijnen.

Graag maak ik met u op korte termijn een afspraak om meer over ons werk van gedachten te wisselen.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Hanna Luden,
Directeur CIDI


Bronvermelding:
Datum:        01-07-2022
Auteur:        HANNA LUDEN
Beeld:         Bij1-voorvrouw Sylvana Simons tijdens een demonstratie tegen het boerkaverbod. (bron: Flickr / Roel Wijnants)
Website:      CIDI


 

 

EN / NL/ עב