Israel Today heeft vernomen, dat een buschauffeur, die eerder deze maand werd gefilmd toen hij met passagiers over Jezus sprak, mogelijk door de bus­maat­schappij Kavim wordt ontslagen.

De anti-missionaire organisatie Yad L’Achim vierde het ontslag van de chauffeur met een verklaring aan de pers, waarin ze nogmaals ten onrechte beweerde dat het illegaal is om het evangelie in Israël in het openbaar te delen.

We hebben ook vernomen, dat de chauffeur wordt bedreigd door sommigen in de moslim­gemeenschap vanwege het maken van kleinerende opmerkingen over de islamitische profeet Mohammed.

Het oorspronkelijke bericht:
Een videoclip van de chauffeur, die uitlegde dat Jezus (Yeshua) kwam om te redden en hoe geloven in hem in overeenstemming is met het Joodse geloof, werd begin juni in de Hebreeuws-talige sociale media veel besproken.

‘Het zijn niet de Tenach (Oude Testament) en het Nieuwe Testament. Ze zijn één. Als je het leest, merk je dat zij elkaar aanvullen en dan realiseer je je dat het allemaal van de Heilige Geest komt ‘, predikte de chauffeur.

De chauffeur vertelde zijn passagiers ook dat de islam en de koran niet in dezelfde lijn als het christendom liggen, omdat ze indruisen tegen Bijbelse waarden.

‘Wat vrouwen betreft, Jezus was zo respectvol naar vrouwen’, legde hij uit. ‘Maar in de islam trouwde Mohammed met zoiets als twintig jonge meisjes. Als iets in zijn voordeel was, zou hij zeggen dat God het had goedgekeurd. En u [Mohammed] zegt dat u gelooft in de 10 geboden? Waarom zegt u dan in de Koran ook dat je een moord moet plegen? Waar heeft u dat geleerd? ‘

Het was te horen dat verschillende passagiers de chauffeur vroegen te stoppen met praten, maar hij was vastbesloten en zei tegen degenen die het niet wilden horen dat ze ‘een koptelefoon op konden opzetten’.

Een van Israëls grootste internet nieuwsportalen, Ynet, wijdde later een tv-segment aan het incident, waarin ze een passagier interviewden die boos was over wat hij zag als ‘missionaire activiteit’.

De passagier, die weigerde zijn naam te geven, beweerde dat het delen van zijn geloof in Jezus door de chauffeur ‘illegaal’ was, blijkbaar omdat er kinderen in de bus zaten. In feite is het niet illegaal voor iemand in Israël om zijn of haar geloof in het openbaar te delen, wat het ook mag zijn. Het is illegaal om specifiek tot minderjarigen te spreken over bekering.

Een van de Ynet-verslaggevers was kennelijk niet onder de indruk van het geklaag van de passagier, en vroeg: ‘Zou u zo overstuur zijn geweest als de chauffeur chazara betshoevah (bekering volgens de Joodse wet) had gepredikt?’

Terwijl de passagier in kwestie bleef volhouden dat de chauffeur op de een of andere manier de wet had overtreden, gaven degenen die commentaar gaven op de Ynet-clip op YouTube aan, dat ze inderdaad geen verschil zagen tussen degenen die Jezus predikten en degenen die de dictaten van de rabbijnen predikten.

Enkele van de opmerkingen waren:
• ‘Het is interessant dat de muezzin elke dag [de moslimroep tot gebed] kan uitroepen zodat iedereen het kan horen, ook kinderen, en jullie vinden dit allemaal normaal.’
• ‘Ik dacht dat er vrijheid van meningsuiting en van religie was in Israël.’
• ‘Arme chauffeur. Wat maakt het uit of hij onzin praat. Je hoeft er geen aandacht aan te schenken. ‘
• ‘100% legaal. Elke burger heeft het recht op zijn of haar eigen geloof. ‘
• ‘Wat een stel verliezers zijn degenen die hierover hebben geklaagd. Wat kan het jou schelen wat de chauffeur te zeggen had? Huichelaars. Als hij het over meisjes of seks of drugs of politiek had gehad, zou het niemand iets hebben kunnen schelen. ‘
• ‘Wat maakt het uit? De orthodoxe Joden die ons lastig vallen om met tefillins [gebedsriemen] te moeten bidden, zijn veel erger.’
• ‘In een tijd waarin mensen terroristische slogans scanderen en met Palestijnse vlaggen zwaaien in het centrum van Tel Aviv, waar niemand over klaagt, zegt deze chauffeur een paar woorden die een media­storm veroorzaken.’
• ‘Het is beschamend dat je hierover hebt bericht. Ik zie geen overtreding. Waar zijn de kinderen? De chauffeur sprak met een volwassen passagier. Dit is nepnieuws omwille van de kijkcijfers.’

Of Ynet de zaak nu opblies of niet, de werkgever van de chauffeur, het busbedrijf Kavim, kwam blijkbaar onder druk te staan ​​van ‘antimissionaire’ elementen en publiceerde de volgende verklaring :
‘De zaak is bij het bedrijf bekend. Aangezien dit de tweede klacht in deze kwestie is, en nadat de chauffeur zijn activiteit niet heeft gestaakt, is hij voor een disciplinaire hoorzitting gedagvaard en zal het bedrijf afwegen of het zijn dienstverband zal voort­zetten of niet.’


Bronvermelding:
Datum:        26-06-2020
Auteur:        Ryan Jones
Beeld:          Nati Shohat/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

 

EN / NL/ עב