Israël beschuldigen van apartheid is alleen mogelijk, als je opzettelijk de lokale minderheden negeert die zeggen, dat er geen of nauwelijks apartheid is. Voor wie het bestaan van de Joodse Staat Israël illegaal en ongeldig verklaart, is het gemakkelijk om dit soort laster rond te strooien. Maar de feiten zijn anders.

De realiteit van de situatie is, dat de minderheden in Israël dezelfde rechten, vrijheden en diensten krijgen als de Joodse burgers.

In onderstaande video ontmoet je een Arabische moslim die niet alleen niet bang is om de waarheid toe te geven, maar die zelfs zo ver is gegaan dat hij zich vrijwillig inzet voor de militaire dienstplicht, en samen met zijn Joodse landgenoten strijdt voor de verdediging van Israël. “Israël is mijn land, en ik moet het steunen,” zegt hij. “Ik ben geen hypocriet, geen dubbelhartig persoon. Ik krijg alle diensten in Israël; Israël beschermt mij als een minderheid en als burger, dus ik wil mijn land steunen, ervan houden en het verdedigen.”

 

In de tweede video maken we kennis met dr. Shaden Salameh, de eerste vrouwelijke Arabische arts, die het hoofd is van de Eerst Hulp afdeling van het Hadassah ziekenhuis Mount Scopus in Jeruzalem. Zij is getrouwd met een arts en heeft drie kleine kinderen. Tijdens haar opleiding zeiden veel mensen tegen haar, dat ze dit niet zou kunnen. Maar hoe groter de uitdaging is, hoe meer gemotiveerd ze is.

Als rolmodel stimuleert zij medisch studenten en jonge artsen, om hun droom waar te maken. Het Hadassa ziekenhuis heeft Joodse en Arabische patiënten en andere minderheden. “Ik help iedereen, zonder vooroordeel voor ras of geslacht of religie of iets anders.”

 

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   03-09-2019
Auteur:   Chananja Naftali; The Media Line
Website: https://israeltoday.nl/

– – – – –

 

EN / NL/ עב