Het is een gevoel waarmee velen die een diagnose kanker krijgen zich mee kunnen identificeren: hartzeer en angst, gevolgd door de hoop dat de chemotherapie de dag zal redden. Helaas veroorzaakt de chemo ook pijnlijke bijwerkingen waardoor veel patiënten de behandeling voortijdig stoppen.

Nu heeft een onderzoeksteam onder leiding van professor Alexander Binshtok, hoofd van de Pain Plasticity Research Group van de Faculteit Geneeskunde van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en het Edmond & Lily Safra Center for Brain Sciences, een methode ontwikkeld die de chemotherapie rechtstreeks in kwaadaardige cellen levert en gezonde cellen omzeilt.

Deze ontdekking zou artsen in staat kunnen stellen om de benodigde dosis chemo voor patiënten te verlagen, waardoor de onaangename bijwerkingen van de behandeling worden verminderd en de therapietrouw en algemene prognoses worden verbeterd.
“De meeste anti-kankerbehandelingen zijn niet voldoende specifiek, wat betekent dat ze ook gezonde cellen aanvallen, samen met de kwaadaardige cellen die ze proberen vernietigen”, legt Binshtok uit. “Dit leidt tot de vele ernstige bijwerkingen van chemotherapie. Het elimineren van kankercellen terwijl gezonde cellen met rust worden gelaten, is een belangrijke stap in de richting van het verminderen van het lijden van patiënten.”

De nieuwe bevindingen zijn gepubliceerd in een recent nummer van Frontiers in Pharmacology. De studie richt zich op de selectieve expressie van het TRPV2-eiwit door kankercellen. Wanneer geactiveerd, opent TRPV2-eiwit een kanaal in celmembranen. Binshtok en zijn team bestudeerden leverkankercellen en konden met succes een lage dosis doxorubicine, een chemotherapeutisch middel, via het kanaal rechtstreeks in kankercellen inbrengen.

De methode omvat een combinatie van cannabidiol, een van de actieve cannabinoïden die in de cannabisplant zijn geïdentificeerd, en een lage dosis doxorubicine, een chemotherapeutisch middel.

De nieuwe methode was niet alleen gericht op kankercellen zonder gezonde cellen te beschadigen. In de toekomst kan de precisie van deze toedieningsmethode artsen in staat stellen lagere doses chemo voor te schrijven en patiënten te verlichten van enkele van de zwaardere bijeffecten van chemo.

“Het is te vroeg om concrete voorspellingen te doen, maar we hopen dat deze ontdekking de weg zal wijzen naar een nieuwe, meer gerichte toedieningsmethode voor chemotherapiebehandeling, die de pijn van patiënten drastisch zal verminderen,” concludeerde Binshtok.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   27-11-2019
Auteur:   Joop Soesan
Website: https://www.joods.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב