Maandag 8 mei is het Lag BaOmer feest. Onder orthodoxe Joden een feestelijk gevierde dag met veel vreugde. Lees hieronder waarom en waarom het belangrijk is om de tijd van de Omer te tellen.

Vanaf de eerste dag na de shabbat van Pesach begint de Omertelling. We tellen dan 49 dagen = 7×7 weken plus 1 dag = 50 dagen naar Shavu’ot, het feest waarbij de eerste tarweoogst naar de tempel werd gebracht. Met Shavu’ot wordt gevierd dat God de Thora gaf aan zijn volk en door Zijn volk werd de Thora ook aan de rest van de wereld gegeven, waardoor wij gezegend zijn met Gods richtlijnen en met Zijn woord. Als de Thora niet gegeven zou zijn op de Sinaï zouden wij nooit een bijbel hebben gehad waarin we Gods woord kunnen lezen. In vroegere tijden hebben rabbijnen het mogelijk gemaakt om de bijbel te lezen door te helpen bij het vertalen van de bijbel.

“Leer ons dan de dagen tellen, zodat wij een hart vol wijsheid verwerven” Psalm 90:12

Op de tweede dag van Pesach bracht het Joodse volk de eerste maat, de omer, van de gerst oogst naar de tempel. Na Pesach telden ze de dagen tot Shavu’ot (het weken feest). Tijdens dit feest werd de eerste maat van de tarweoogst naar de tempel gebracht.

Dit was in navolging van de tekst uit Lev. 23:15-17:

“U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof (hier staat Omer in de Hebreeuwse tekst) van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa maalbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de Heere.”

In de telling van de dagen tot aan Shavu’ot, worden de dagen gemarkeerd en wordt het verband gelegd tussen de uittocht uit Egypte, de fysieke uittocht, naar de geestelijke bevrijding uit de slavernij die begon met het geven van de Thora door God op de berg Sinaï. De uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem tijdens Shavu’ot, na de hemelvaart van Yeshua, werd voorafgegaan met wachten door de discipelen die ook de dagen telden. Dit was in de dagen van de Omertelling! Ook tijdens deze Omertelling na Pesach verscheen Yeshua meerdere malen aan zijn discipelen.

De bracha (zegenspreuk), die gezegd wordt aan het begin van iedere dag tijdens de Omertelling, is als volgt:

“Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de Omer te tellen.”

En iedere dag wordt daaraan toegevoegd naar gelang het getal van de telling van die dag:

 

 1. Vandaag is het een dag van de Omer.
 2. Vandaag is het twee dagen van de Omer
 3. Vandaag is het drie dagen van de Omer
 4. Vandaag is het vier dagen van de Omer
 5. Vandaag is het vijf dagen van de Omer
 6. Vandaag is het zes dagen van de Omer
 7. Vandaag zijn het zeven dagen, dat is een week van de Omer
 8. Vandaag is het acht dagen, dat zijn een week en een dag van de Omer
 9. Vandaag is het negen dagen, dat zijn een week en twee dagen van de Omer
 10. Vandaag is het tien dagen, dat zijn een week en drie dagen van de Omer
 11. Vandaag is het elf dagen, dat zijn een week en vier dagen van de Omer
 12. Vandaag is het twaalf dagen, dat zijn een week en vijf dagen van de Omer
 13. Vandaag is het dertien dagen, dat zijn een week en zes dagen van de Omer
 14. Vandaag is het veertien dagen, dat zijn een week en twee weken van de Omer
 15. Vandaag is het vijftien dagen, dat zijn twee weken en een dag van de Omer
 16. Vandaag is het zestien dagen, dat zijn twee weken en twee dagen van de Omer

Enzovoort…

Waarom is het belangrijk om de Omerdagen te tellen?

In het Jodendom is de Omertijd een rouwtijd geworden. Zo is de tempel er niet meer en kan het eerste tarweoffer niet meer naar de tempel gebracht worden. Ook hebben Christenen juist in deze tijd na Pesach veel Joden vermoord onder het motto: ’Joden hebben Jezus vermoord’. Ook dit jaar zijn er veel aanslagen en raket aanvallen geweest in Israël!

Er gelden allerlei beperkingen in de Omertijd. Er wordt bijvoorbeeld niet getrouwd en ook grote nieuwe aankopen worden niet gedaan, haren niet geknipt en niet naar muziek geluisterd.

Lag BaOmer

Behalve op Lag Baomer dan worden juist veel huwelijken gesloten. Dit komt omdat in de Omertijd heel veel leerlingen van de beroemde Rabbi Akkiva (2e eeuw na BC) stierven en vanaf de 33e dag er geen leerlingen meer stierven, toen is deze dag ingesteld als “feestdag” waarop juist veel huwelijken worden gesloten.

Een andere uitleg is dat de 50 dagen werden afgeteld tussen de uittocht en deze bijzondere gebeurtenis omdat het volk uitzag naar de ontmoeting met God als naar een ontmoeting met een zeer goede vriend.

Het woord omer (Lev 23:15) wordt nog op een andere plaats genoemd in de Thora (de eerste 5 boeken van Mozes) en dat is in verband met het manna. Het volk van Israël moest een omer per persoon aan manna verzamelen voor iedere dag en mochten niets overlaten voor de volgende dag. Behalve voor de shabbat moesten ze 2 omer verzamelen. Daarnaast wordt in hetzelfde stuk gesproken over het oogsten van de velden, namelijk dat ze de randen moesten laten staan en wat er uit de samengebonden schoven viel moest men laten liggen voor de weduwen en wezen en voor de vreemdelingen.

Waarom was dat en wat heeft dit te maken met de Omertelling?

Tijdens de dagen van de Omertelling wordt er geoogst. Weduwen en wezen hadden weinig inkomsten omdat vaak de vader, de kostwinnaar, wegviel en ze afhankelijk waren van liefdadigheid. Door de instelling van het gebod dat een veld bij de oogst niet helemaal gemaaid mocht worden, maar dat de randen van het veld moesten blijven staan, gaf God hiermee ruimte voor de armen en de weduwen en wezen om toch in hun eigen onderhoud te voorzien.

We lezen dit ook terug in het boek Ruth waar Ruth de aren die op de grond vallen opraapt om in het onderhoud van haar en Naomi te voorzien. Door deze instelling was het niet zo dat een arme of weduwe of wees zijn of haar hand moest ophouden, nee ze moesten in beweging komen en zelf de aren gaan oogsten die voor hen overgebleven waren.

Daarmee geeft God hun ook een stuk eigen verantwoordelijkheid maar ook zelfstandigheid én behoud daarmee van eigenwaarde, wat voor ieder mens belangrijk is. Daarmee laat God zien dat Hij van iedereen houdt en het belangrijk vindt voor iedereen te zorgen en daarbij tegelijkertijd iemand eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven, wat ons maakt tot individu met eigen keuzes!

De Omertijd is ook een tijd van bezinning. Een rabbijn zei een keer dat tijdens de Omertelling God 1 persoonlijke gave aan ons geeft ieder jaar iets anders en dat we ons mogen uitstrekken naar de gave die God dit jaar wil geven, voor ieder persoonlijk. Wat geeft God aan u dit jaar?

________________________________________________________________________

Bronvermelding:
Datum:        07-05-2023
Auteur:        Redactie Radio Israël
Beeld:          Archief Radio Israël

________________________________________________________________________

 

EN / NL/ עב