Israël en de Joden zijn niet slechts randfiguren bij grote wereldgebeurtenissen. Zij zijn zo centraal als het oog van een orkaan in de storm. In de ogen van de Almachtige is alles met hen verbonden. Dat is altijd al zo geweest.

“Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Ethiopië en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u…” (Jesaja 43:3-5)

Ik schrijf dit op de vroege vrijdagmorgen, 17 februari 2022, in mijn tijdelijke woning in Zuid-Bohemen. Oorlog is in mijn gedachten. Oorlog, en de komst van het Koninkrijk.

Al maanden, maar met dagelijks – nu ieder uur – toenemende intensiteit, is de vraag die de wereld ronddraait: “Wat zal Vladimir Poetin doen?” De ogen van de nieuwszenders zijn gericht op de grenzen van Oekraïne, waar omheen naar verluidt 60 procent van de Russische landmacht is gemobiliseerd voor oorlog. Komt er een invasie, of niet? En waarom?

Poetin-experts menen dat de man heimwee heeft naar het Sovjetrijk en de glorie van Moeder Rusland wil herstellen. Nieuwslezers lezen hem als een megalomaan die hunkert naar de angst en het respect van de wereld; hij ontvangt wereldleiders in Moskou waar hij hen kan vernederen en over hen kan loven. Profetie-waarnemers doen waar ze goed in zijn, hun kijk op het geopolitieke inpassen in hun kijk op het eschatologische. “We leven in het einde van de eindtijd! Is dit niet opwindend! Gog & Magog!”

Een inzichtelijke geopolitieke beoordeling van de crisis werd op 17 februari gemaakt door het Britse parlementslid Tobias Ellwood, voorzitter van het Defence Select Committee. Vanuit Kiev zei hij tegen Sky News (UK) dat niets minder dan de veiligheid van de wereld in gevaar is.

Het kwartje valt,” zei hij, “dat Oekraïne zich in het epicentrum bevindt van de botsing tussen westers liberalisme en autoritarisme. Er speelt een veel groter geheel en ik denk dat het Westen dat nu begint te beseffen.” Dit grotere plaatje was de zich snel vormende alliantie van Rusland en China. “Ik kan mijn bezorgdheid niet sterker uitdrukken – die nieuwe alliantie zal enorme gevolgen hebben voor de geopolitieke veiligheid in de komende decennia.” De internationale op regels gebaseerde orde zou door Rusland en China opnieuw worden geïnterpreteerd als zij deze as vormen.

Het is door dat prisma dat we de gebeurtenissen hier in Oekraïne moeten bekijken,” benadrukte Ellwood. Hoewel ik dit globalistische perspectief niet bestrijd, heb ik als Bijbelgelovige een ander prisma. Natuurlijk ben ik net zo nieuwsgierig als ieder ander. In de komende dagen – uren zelfs – zal er licht worden geworpen en zullen er enkele antwoorden naar boven komen. Maar wat ik nu al zeker weet, is dat wat zich ontwikkelt, alles met Israël te maken heeft. Dat is het altijd.

Velen, ook Christenen, zouden dit bespotten: “Doe niet zo belachelijk. Je kunt toch niet zeggen dat alles om Israël draait.” Maar het is zo. Dit is het perspectief van de Hemel. En om dat vast te houden, moeten we alles zien vanuit het gezichtspunt van Jeruzalem; het wereldbeeld vanaf de berg van de HEER.

*********

Niet ver – minder dan een uur rijden – van waar ik in het donker van deze Midden-Europese vroege ochtend aan mijn bureau zit, ligt het Sudetenland. Soms denk ik er tijdens het rijden door de bossen aan hoe 83 jaar geleden tanks en vrachtwagens volgeladen met nazitroepen de grens met Duitsland overstaken om het toen nog soevereine Tsjecho-Slowakije te bezetten. Het was de onmiddellijke prelude tot de Tweede Wereldoorlog – een wereldconflict (1939-1945) dat bijna elk land op aarde in zijn muil zou zuigen, waarbij meer dan 100 miljoen soldaten gemobiliseerd werden en 85 miljoen mensen het leven lieten.

In mijn naburig dorp – in elk Tsjechisch dorp – staan op het oorlogsmonument de namen van de inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Daarboven staan de namen van degenen die in de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen. Bij die Eerste Wereldoorlog – oorspronkelijk bekend als de Grote Oorlog (1914-1918) – waren meer dan 100 landen (uit Afrika, Amerika, Azië, Australazië en Europa) betrokken. Zeventig miljoen militairen namen eraan deel. Het aantal doden – soldaten en burgers – kwam in de buurt van 40 miljoen.

De geopolitieke gevolgen van deze conflicten waren meer dan enorm. Ze hebben de wereld volledig herschapen. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan vier keizerlijke dynastieën – Duitsland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije; het was de geboorte van de bolsjewistische revolutie die Rusland innam; en de naoorlogse instabiliteit van de hele Europese samenleving was de voedingsbodem voor de oorlog die daarop volgde. De Tweede Wereldoorlog breidde de invloed van de Sovjet-Unie uit naar Oost-Europa, vergemakkelijkte de opkomst van communistisch China, en zag de mondiale machtsbasis West-Europa verlaten en opkomen in de VS en de Sovjet-Unie.

Deze cataclysmische gebeurtenissen dicteerden de loop van het leven van de hele mensheid – geografisch en politiek. Ze waren enorm! Maar ook zij hadden alles met Israël te maken. En dit is een perspectief dat helemaal teruggaat tot de oorlogen die in de oudheid werden uitgevochten door Assyrië en Syrië en Babylon en Griekenland en Rome, en in de Gemeenschappelijke Era door Byzantium en Arabië en de Kruisvaarderskoninkrijken en de verschillende Moslimkalifaten die voorafgingen aan de Ottomaanse Turken.

Israël – niet de Oekraïne, noch Moskou, noch Washington DC – is het epicentrum van de wereld, en het epicentrum van wat God in deze wereld aan het doen is. Van “onheuglijke tijden” af is het het doel van de Hemel geweest dat de Koning – de Messias – zal komen om te heersen over alle volken, en dat Zijn troon in Jeruzalem zal staan.

Zoals Mozes en de profeten voorspeld hebben, zullen de nakomelingen van Israël, het Joodse volk, terugkeren en voorgoed in hun Land worden geplant om dat Koninkrijk onomkeerbaar te maken. Wij lezen ook dat Gods uiteindelijke vijand legers zal verzamelen om te proberen de verwezenlijking van deze heerschappij te verhinderen. Bijbelleraren met kennis van zaken hebben uitgelegd hoe de Eerste Wereldoorlog het Land Israël vrijmaakte voor zijn volk om naar terug te keren, en hoe de Tweede Wereldoorlog – waarin Satan verwoede pogingen deed om de Joden volledig uit te roeien – direct resulteerde in de wedergeboorte van de Joodse staat.

Op dit moment zijn de mainstream Engelstalige media in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada, naast de havikfocus op Oekraïne, gefixeerd op de Olympische Winterspelen, schandalen in de koninklijke familie, Canadese (en andere) “Vrijheidsrally’s”, stormen die worden toegeschreven aan klimaatverandering en de belastingproblemen van Donald Trump.

Te midden van dit alles lijkt het erop dat bijna niemand aandacht besteedt aan wat Rusland aan het doen is net ten noorden van Israël. De weinige berichten die zijn opgedoken – maar die de grote pers eenvoudigweg negeert – vertellen over een enorme hoeveelheid Russische land-, zee- en luchtwapens die worden ingezet in Syrië en voor de kust, ogenschijnlijk voor het begin van een Russische “marine-oefening” die toevallig verreweg de grootste is sinds het einde van de Koude Oorlog. En op 14 februari, midden in de Oekraïne-crisis(!), bezocht de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu Damascus. Dit alles speelt zich af enkele dagen nadat Moskou Israël waarschuwde dat het bombarderen van Iraanse militaire doelen in Syrië door de IDF zou leiden tot een “sterke escalatie” van dat conflict.

Dat doet sterk vermoeden dat Poetins aandachttrekkende activiteit tegen Oekraïne wel eens een briljant opgezette, en tot dusver succesvolle, militaire schijnbeweging zou kunnen zijn, en dat zijn ogen in werkelijkheid gericht zijn op een ander toneel van potentiële strijd en wereld overheersende invloed – het Midden-Oosten. Maar dit is, tot nu toe, slechts giswerk. Wat zeker is – Bijbels zeker – is dat de volgende oorlog die de wereld overspoelt, of die nu wordt veroorzaakt door Rusland, of door China, of door beide landen, en welke andere naties er ook bij betrokken mogen zijn, ook alles te maken zal hebben met het Land en het Volk van Israël.

Deze natie staat in het middelpunt van dit alles – zij is Gods oogappel.


Bronvermelding:
Datum:        17-02-2022
Auteur:        Stan Goodenough
Beeld:          Dudu Greenspan/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב