De nieuwe onderwijsminister Yoav Kish kondigt grote hervormingen van het onderwijsstelstel aan.

Na jaren van achteruitgang is de nieuwe coalitie van premier Benjamin Netanyahu overeengekomen om het leerplan te herzien en de studie van de Joodse geschriften juist meer aandacht te geven.

De studie van de Tenach op Israëlische scholen neemt al jaren af en werd tijdens de vorige regering Bennett-Lapid sterk verminderd. Verwijzend naar de nieuwe nadruk op de Tenach zei de nieuwe minister van Onderwijs Yoav Kish zondag: “Er zullen grote veranderingen komen in het Israëlische onderwijssysteem.” Hij maakte de opmerkingen tijdens de overdrachtsceremonie met aftredend minister Yifat Shasha-Biton.

Zelfs in Israël, het land van de Bijbel, benadrukken politici -als het gaat om op geloof gebaseerde projecten in de publieke sfeer- dat alle burgers worden gerespecteerd, ongeacht hun religie. Parlementslid Kish voegde daar snel aan toe, nadat hij had gewezen op het verbeterde leerplan voor Tenach en Joodse geschiedenis, dat “wij Israëlische kinderen zullen onderwijzen in [Joodse, bijbelse] waarden en normen, naast acceptatie van wat niet-Joods is”.

Shasha-Biton antwoordde in haar afscheidsrede van het ministerie: “Gedurende mijn anderhalf jaar in functie was de enige prioriteit die ik had het welzijn van kinderen, hun ouders en het onderwijssysteem.” Het is duidelijk dat zij zich niet kan voorstellen dat de Joodse geschiedenis of de Bijbel onze kinderen of hun ouders “ten goede” kan komen.

Aan Kish voegde ze toe: “Ik hoop dat hij de stappen die we hebben gezet, zal voortzetten en bevorderen – als je dat doet, breng je het hele onderwijssysteem naar een hoger niveau.”

Men kan zich alleen maar voorstellen waar dit “volgende niveau” toe moet leiden, gezien hoe ver de moderne samenleving zich al heeft verwijderd van het bijbelse geloof en dit nog steeds uitbreidt. “Hoger” onderwijs was nooit bedoeld om verder te gaan dan de Bijbel of om een “volgend niveau” te bereiken.

Al deze gepolitiseerde retoriek maakt deel uit van de “cultuuroorlogen” die de kusten van de Joodse natie hebben bereikt. Nu de Religieuze Zionistische Partij de op twee na grootste partij in de Israëlische Knesset is geworden, zullen veel nieuwe gevechten ontbranden over geloof versus vrijheid en burgerrechten versus religieuze keuze.

In het verleden was Netanyahu een meester in het balanceren van deze krachten. Maar de wereld verandert zo snel dat het evangelie van de status quo dat Israël tientallen jaren heeft geholpen zijn joodse en democratische geest te behouden, door beide partijen – seculier en religieus – in de verdrukking komt.

Het duurde vijf verkiezingen voordat Netanyahu werd herkozen. Uiteindelijk, na al het geschreeuw en de lelijke loopgravenoorlog, is rechts er samen met Bijbelgetrouwe religieuze zionisten in geslaagd een meerderheidscoalitie te vormen in de Joodse en democratische staat Israël.

Ik twijfel er niet aan dat dit alles gebeurde met behulp van gebed.


Bronvermelding:
Datum:        03-01-2023
Auteur:        David Lazarus
Beeld:          Dudu Greenspan/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב